Nieuws - 1 januari 1970

Rokende boer krijgt vaker ongeluk

Driekwart van het ziekteverzuim onder boeren houdt verband met hun werk. Tussen de bedrijfstakken in de landbouw bestaan wel grote verschillen. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Esther Hartman. Zij ontdekte verder dat boeren die roken meer kans lopen op een arbeidsongeval dan niet-rokende boeren.

Het past in het beeld dat we van agrariërs hebben: Ze zijn niet kleinzerig en gaan niet snel naar de dokter. Als ze gaan blijkt er vaak ook iets goed mis en is het ziekteverzuim langdurig. En is bij de gemiddelde Nederlander eenderde van de klachten van psychische aard, onder boeren is dat maar acht procent. Dat zijn enkele resultaten van het promotieonderzoek van Hartman. Ze onderzocht van 23 duizend boeren die een polis hebben bij verzekeraar Interpolis de claims en interviewde de boeren die claims indienden.
De verzekeraar deelt nu alle boeren in onder de noemer ‘zware arbeid’, maar er blijken verschillen tussen de sectoren. Melkveehouders en varkenshouders lopen meer kans op bedrijfsongevallen, vooral door het contact met dieren. Hoewel veehouders weten dat een klap van een koe of een varken op je voet niet fijn is, zeggen ze zelf er te nonchalant mee om te gaan. Champignontelers hebben vaker last van nek of schouders, terwijl akkerbouwers juist gezond werk doen.
Opvallend is dat roken en overgewicht belangrijke factoren zijn die bepalen of boeren last krijgen van hun rug. Volgens Hartman komt dat doordat hoesten en overgewicht druk op de wervelkolom vergroten. Ook blijkt onder rokende boeren de kans op een ongeval groter. Hartman verklaart dat doordat boeren die roken minder fit zijn en sneller afgeleid zijn van hun werk, waardoor de kans op een ongeluk toeneemt.
Overigens bleek maar zestig procent van de boeren verzekerd. De rest houdt er zelf een spaarpotje voor calamiteiten op na of regelt opvang bij ziekte binnen de maatschap. Hartman vermoedt dat in de toekomst meer boeren zich gaan verzekeren, want de wettelijke verzekering voor zelfstandigen (WAZ), die boeren verplicht verzekeren na het eerste jaar van verzuim, wordt wegbezuinigd. Verzekeraars doen er volgens haar goed aan vooral door preventie de kosten van ziekteverzuim te verlagen. / JT
Esther Hartman promoveert op 5 november bij prof. Jos Metz hoogleraar Technisch ontwerp van bedrijfssystemen in de dierhouderij, en prof. Ruud Huirne, hoogleraar economie van diergezondheidszorg en voedselveiligheid.