Nieuws - 1 januari 1970

Roest helpt bij waterzuivering

Roest helpt bij waterzuivering

Roest helpt bij waterzuivering


Rondzwervende roestdeeltjes in grondwater bevorderen de microbiologische
verwijdering van ammonium uit het water, ontdekte dr Anke Wolthoorn in haar
promotieonderzoek. Ammonium is vaak een van de meest vervuilende stoffen in
grondwater.

In de toekomst kunnen grondwaterbeheerders roestdeeltjes wellicht toepassen
in zuiveringstations, om op eenvoudige wijze de waterzuivering te
verbeteren. In grondwaterzuiveringstations worden vaak zandfilters gebruikt
als eerste stap in de zuivering.
Wolthoorn bouwde op laboratoriumschaal zandfilters na. Toevoegen van
synthetische roestdeeltjes bleek het nitrificatieproces te bevorderen. Dit
microbiologische proces vermindert de hoeveelheid ammonium in het water.
Roestdeeltjes komen van nature voor in grondwater. Wolthoorn ontdekte dat
er relatief veel roestdeeltjes aanwezig zijn in grondwater dat ‘belucht’
is, een techniek die sommige waterbeheerders gebruiken om de
ijzerconcentratie in het water te verlagen. Hierbij wordt zuurstofhoudend
water in een grondwaterput gepompt, waarbij ijzer neerslaat in de grond.
Het gebruik van de techniek ligt gevoelig omdat de grond lokaal wordt
belast met ijzer, waaraan mogelijk ook andere zware metalen zich binden.
Wolthoorn ontdekte dat daarbij waarschijnlijk ook roestdeeltjes in het
water terechtkomen: ,,Bij ondergrondse beluchting wordt zuurstof toegevoegd
aan zuurstofloos, ijzerhoudend grondwater, waardoor ijzer oxideert. Maar er
ontstaan twee vormen van geoxideerd ijzer: ijzer in de vorm van een
neerslag, en ijzercolloïden of roestdeeltjes die in de grondwaterstroom
rondzwemmen. Het ontstaan van deze mobiele ijzercolloïden met een
wonderlijk effect op de microbiologische omzetting van ammonium, soms wel
een flink eind verderop, is een nieuw inzicht.’’
Dit inzicht kan - na nog meer onderzoek - leiden tot het toepassen van
ijzercolloïden in zuiveringstations, om de microbiologische omzetting van
ammonium te verbeteren, zonder dat de bodem wordt belast met ijzerhoudende
neerslag. | H.B.

Dr Anke Wolthoorn promoveerde op 5 september bij prof. Willem van
Riemsdijk, hoogleraar Bodemscheikunde en chemische bodemkwaliteit.