Nieuws - 28 november 2002

Rode meranti is de beste keus na bosbranden op Kalimantan

Rode meranti is de beste keus na bosbranden op Kalimantan

Zijn oorspronkelijke experiment in Oost-Kalimantan kwam tot een rampzalig einde als gevolg van een grootschalige bosbrand. Maar uiteindelijk is dr Aldianto Priadjati tot nieuwe inzichten gekomen over hoe platgebrande gebieden op een duurzame en snelle manier kunnen worden herbebost.

In de zomer van 1996 werden Priadjati en zijn collega's in het Wanariset Samboja onderzoekstation in Oost-Kalimantan onaangenaam verrast. Een bosbrand kwam vanuit het westen aanzetten en vernielde alle proefveldjes met diverse soorten bomen en planten. "Mijn oorspronkelijke promotieonderzoek ging over waterstress bij bomen, maar dit viel in duigen. Grote stukken bos in Oost-Kalimantan zijn in vlammen opgegaan, wat ook een ramp was voor de lokale bevolking. Toen heb ik besloten om deze mensen te helpen door te onderzoeken hoe het bos het beste hersteld kan worden."

Priadjati begon te experimenteren met diverse boomsoorten en introduceerde ze op plekken waar het vuur heeft gewoed. Hij ontdekte na verloop van tijd dat de inheemse lichte, rode merantisoort (Shorea leprosula) een goed keus is als men de tropische laaglandbossen aan de kust van Kalimantan wil herstellen.

Tot nu toe gebruiken boskapbedrijven in Kalimantan veelal niet-inheemse boomsoorten om gebieden te herbebossen. Priadjati concludeert echter dat deze soorten de bodems geleidelijk uitputten waardoor op den duur de boomgroei afneemt. De rode meranti groeit bijna even snel en heeft het voordeel dat die de bodem niet uitput. Het hout is tevens van goede kwaliteit. Priadjati merkt ook op dat boomsoorten die oorspronkelijk niet in Kalimantan voorkomen, over het algemeen minder weerstand hebben tegen ziekten, die soms miljoenen hectare bos kunnen aantasten.

Priadjati hoopt dat concessiehouders in Kalimantan zijn adviezen opvolgen. Mogelijk zal de rode merantisoort dan over pakweg twintig jaar wijdverspreid voorkomen langs de kust van Kalimantan. Priadjati keert terug naar Indonesi?, waar hij zich zal inzetten voor herbebossing en duurzaam bosbeheer, voor zijn voormalige werkgever, de Associatie van Indonesische Concessiehouders (APHI). | H.B.

Dr. Aldrianto Priadjati promoveerde op 26 november bij prof. Roelof Oldeman, hoogleraar in de bosteelt en bosoecologie (Hutan Lestari)