Nieuws - 29 december 2016

Rode beuk van monumentenlijst af

tekst:
Roelof Kleis

De rode beuk in het midden van de oprijlaan van Unifarm wordt van de lijst met monumentale bomen gehaald. De boom is niet vitaal genoeg voor een plek op de lijst.

(Foto: Roelof Kleis)
De vier andere bomen rondom de beuk die door de gemeente op de ‘boommonumentenlijst’ zijn geplaatst verdienen die status wel. Dat zijn de gemeente en Wageningen University & Research overeengekomen. Het Facilitair Bedrijf van WUR had aanvankelijk bezwaren tegen plaatsing van de bomengroep op de lijst met monumentale bomen. Die bezwaren zijn nu van tafel.

Het pleit werd beslecht na een ‘second opinion’ door een deskundige van Flier Boomverzorging. Die kwam tot de slotsom dat de rode beuk in zeer slechte staat is en daardoor niet voldoet aan de basiseis dat een monumentale boom nog minimaal tien jaar mee moet kunnen. De andere vier bomen, een treurbeuk, een linde en twee eiken, zijn bij nader inzien wel vitaal genoeg.

Dat betekent volgens groenmanager Elike Wijnheijmer niet dat er niks op de bomen is aan te merken. ‘De linde staat scheef, de kronen van de eiken zijn nogal open en aan de voet  van de stam van de treurbeuk zit een diepe holte. Maar ze blijken voldoende gezond te zijn om nog tien jaar mee te kunnen. We laten ze daarom op de lijst staan.’ Voor de beuk gaat binnenkort het doek vallen. Wijnheijmer kondigt aan binnenkort een de procedure voor een kapvergunning te starten.

Dat er twijfels waren over de vitaliteit van de bomengroep hangt samen met de laatste VTA-keuring (Virtual Tree Assessment) van groenbeheerder Donkergroen. Vier van de vijf bomen van het groepje werden in die beoordeling als risicovol aangeduid. Eens in de drie jaar laat WUR zo’n beoordeling uitvoeren.