Nieuws - 13 september 2001

Robuustere koeien fokken

Robuustere koeien fokken

Het is mogelijk koeien zo te fokken dat ze minder last hebben van infectieziekten als uierontsteking en para-tbc. Dat maakt ze robuuster. Dit brengt ir. Judith Kramer, werkzaam bij ID-Lelystad, naar voren tijdens de themadag Gezondheidsfokkerij bij koeien op 19 september in Lelystad. Ze baseert zich daarbij op haar onderzoek bij kippen.

Extrapoleren van resultaten van onderzoek bij kippen naar dat bij koeien is niet zo vreemd als het lijkt. Bij de afweer tegen ziekten speelt het immuunsysteem een grote rol. Dat systeem werkt bij kippen en zoogdieren in grote lijnen op dezelfde manier. Voordeel van onderzoek bij kippen is dat ze sneller volwassen zijn waardoor de onderzoeker sneller tot resultaten komt.

Kramer infecteerde verschillende kippenrassen met salmonella en ontdekte dat er grote verschillen bestaan in gevoeligheid tegen de infectieziekte, zowel tussen de rassen als binnen de rassen. Sommige kuikens waren alleen ge?nfecteerd in de darmen, bij andere had de bacterie zich verder verspreid over lever en milt. Dit geeft Kramer de hoop ook de genen te vinden die verantwoordelijk zijn voor de betere resistentie. Dan is de basis voor selectie op robuustheid gelegd.

Bij koeien is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar deze zogenoemde genetische resistentie. Wel is al bekend dat er genen betrokken zijn bij de gevoeligheid voor uierontsteking. Hieruit concludeert Kramer dat ook koeien resistenter te fokken zijn. | L.N.