Nieuws - 5 april 2001

Rivo werkt mee aan visie duurzame schelpdiervisserij

Rivo werkt mee aan visie duurzame schelpdiervisserij

Het Rivo gaat samen met TNO en het biologisch onderzoeksbureau Marinx een langetermijnvisie ontwikkelen voor duurzame visserij op mossels en kokkels in de Waddenzee en Oosterschelde.

De opdracht komt van producenten en handelaren die onlangs de Stichting Onderzoek Duurzame Schelpdiervisserij hebben opgericht. De schelpdiersector wil aantonen dat economisch verantwoorde opbrengsten te behalen zijn met een minimale belasting voor natuur en milieu. Van belang zijn de mogelijkheden om de opbrengsten op de lange termijn te verhogen. Schelpdiervisserij-expert dr. Aad Smaal van het Rivo noemt onder andere binnendijkse kweek en bodembewerking waardoor meer jonge schelpdieren zich kunnen vestigen.

De sector neemt het initiatief met het oog op de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid van het ministerie van LNV in 2003. | H.B.