Nieuws - 1 november 2001

Rivo en Alterra beginnen omstreden mosselonderzoek

Rivo en Alterra beginnen omstreden mosselonderzoek

Rivo, Alterra en het schelpdierbiologisch onderzoeksbureau MarinX gaan onderzoeken of beperkt opvissen van mosselzaad stabiliserend werkt op mosselzaadbanken. Mosselvissers bevissen op het ogenblik voor het onderzoek het wad. De Waddenvereniging en de Vogelbescherming hebben een bodemprocedure aangespannen.

De hypothese die projectleider dr Aad Smaal van het Rivo met zijn collega's gaat onderzoeken, heet de Jan Louw-doctrine, naar voorman Jan Louwerse van de mosselsector. Mosselzaadbanken hopen veel slib op. Ze kunnen bulten vormen van wel een halve meter hoog, waardoor de mosselzaadjes los komen te liggen van de zandige ondergrond. Die losse slib maakt dat de mosselbanken bij storm makkelijk wegspoelen. Louwerse denkt dat beperkt mosselzaadvissen zorgt voor stabielere mosselzaadbanken, met minder slib.

Voor het onderzoek zijn de mosselvissers sinds vorige week bezig om honderd hectare mosselzaadbanken te bevissen. Op tien banken zijn twee vakken uitgezet van tien hectare, een vak bevist, een voor controle. Als de vissers eind november klaar zijn, zullen onderzoekers van het Rivo, Alterra Texel en MarinX de beviste banken samen met niet-beviste monitoren om te zien of de hypothese van Louwerse klopt. Zo'n honderdduizend kilo mosselzaad zal bovendien uitgezaaid worden op andere wadplaten, voor natuurontwikkeling.

De mosselvissers pleiten voor deze vorm van visserij in hun visie op duurzame mosselvisserij, die ze in juni van dit jaar presenteerde. Dankzij de omvangrijke mosselzaadval in de zomer van 2001 is de hypothese van Louwerse nu te toetsen in het kader van het grootschalige evaluatie-onderzoek naar de schelpdiervissserij. Dat moet in 2003 klaar zijn, zodat het ministerie van LNV kan besluiten of schelpdiervissers op de Waddenzee mogen blijven vissen. Het mosselbankonderzoek zal in de zomer van 2002 voltooid zijn.

De Waddenvereniging en de Vogelbescherming hebben bezwaar aangetekend tegen de experimentele bevissing van de mosselzaadbanken. De voorzitter van de Raad van State heeft in oktober wel besloten om het onderzoek toe te laten, maar de natuurbeschermers zetten de bodemprocedure over dit punt door.

"De Waddenzee heeft als hoofdfunctie natuurgebied. Voor ons is dat een heel principieel punt", stelt jurist en actieco?rdinator Lian Rombouts van de Waddenvereniging. "Ook als uit het onderzoek blijkt dat licht bevissen een positief effect heeft op de banken, dan nog blijft het in strijd met die hoofdfunctie." Rombouts stelt ook dat bij vergelijkbaar Duits onderzoek bleek dat alle licht beviste mosselbanken verdwenen. Volgens Smaal is in dit onderzoek echter geen causaal verband te leggen tussen het verdwijnen van de banken en de visserij. Er is achteraf ge?nventariseerd en er is geen gebruik gemaakt van bijvoorbeeld controlevelden. | M.W.