Nieuws - 1 januari 1970

Riviervervuiling waarneembaar vanuit lucht

Remote sensing kan uitkomst bieden bij het meten van vervuiling van bodems met zware metalen. Dat blijkt uit testen in de uiterwaarden van de Waal door dr Jan Clevers van het Laboratorium voor Geo-Informatiekunde en Remote Sensing.

Een ernstig milieuprobleem als gevolg van overstromingen door rivieren in Europa is de vervuiling met zware metalen. Met conventionele veldmetingen wordt de gebiedsdekkende informatie slechts moeizaam verkregen omdat vaak langdurige en dure meetcampagnes nodig zijn. Naar nu blijkt kan de informatie echter ook worden verkregen met behulp van optische remote sensing.
De concentratie zware metalen blijkt namelijk gerelateerd te zijn aan de wijze waarop straling wordt geabsorbeerd door de vegetatie die op de bodem groeit. Dit komt doordat de vervuiling de plantfysiologie en het bladpigment beïnvloedt en daarmee de absorptie van straling.
Clevers vond een sterke correlatie tussen de concentratie zware metalen in de bodem en de zogenaamde 'Red Edge Position'. Dit is het punt in het golflengtebereik waar voorbij planten weinig straling meer absorberen. Dit ligt tussen het rood en het nabije infrarood. De Red Edge Position schuift op naar een kleinere golflengte bij hogere metaalconcentraties (minder absorptie door slechte plantgezondheid).
Clevers vond het duidelijke verband door de concentratie zware metalen te meten in het veld en tevens met een spectroradiometer de reflectie-eigenschappen van de vegetatie te bepalen. Als de methode is geoptimaliseerd, is het de bedoeling om met sensoren op een vliegtuig de vervuiling langs rivieren in kaart te brengen. / HB