Nieuws - 1 januari 1970

Rikilt zet residuendatabase op Internet

Rikilt zet residuendatabase op Internet

Rikilt zet residuendatabase op Internet

In maar liefst 23 procent van de geïmporteerde kropsla en spinazie zitten meer gifresten dan toegestaan. Van sla en spinazie van eigen bodem bevat respectievelijk drie en twaalf procent meer gif dan toegestaan. Deze en andere gegevens zijn sinds deze zomer voor iedereen toegankelijk, nu het Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten (RIKILT-DLO) ze op het web heeft gezet (www.agralin.nl/kap)

Het giftigste buitenlandse fruit is de aardbei: vijftien procent van de buitenlandse zomerkoninkjes bevat gifconcentraties die de toegestane limieten overschrijden. De situatie op het gebied van vlees is beduidend zonniger, want clenbuterol en antibiotica worden nauwelijks meer in Nederlandse vleesproducten aangetroffen. De 0,2 procent varkens waarbij antibiotica zijn aangetroffen, behoort tot de laagste percentages in Europa

De website is een uitvloeisel van het Kwaliteitsprogramma Agrarische Producten, een project waarin jaarlijks verslag wordt gedaan van het residuenonderzoek van de in Nederland geconsumeerde agrarische producten. De inhoud van die rapporten is nu integraal on line gezet. Ir Jacob van Klaveren, de persoon achter het project, licht de doelstelling van de website toe. Een van de voornaamste redenen is dat we wat aan het imago van agrarische producten wilden doen. Als bijvoorbeeld dioxine in het nieuws is, worden alle andere residuen vergeten, en lijkt het alsof voedselveiligheid en de dioxineproblematiek hetzelfde zijn. Tegelijkertijd wordt de indruk gewekt dat letterlijk al het vlees is besmet. Zulke misverstanden willen we met deze site bestrijden. Tegelijkertijd willen we laten zien dat het Nederlandse voedsel intensief wordt gecontroleerd.

Een ander doel van het project is zichtbaar maken waar de controle nog tekortschiet. Van Klaveren: Dioxine is eigenlijk nog een gat in onze meetgegevens. Nu pas beginnen we een beeld te krijgen van hoe het daarmee is gesteld.

Al wil het Rikilt-DLO met de website het imago van landbouwproducten verbeteren, gegevens als in 23 procent van de geïmporteerde spinazie bevinden zich meer bestrijdingsmiddelen dan is toegestaan boezemen weinig vertrouwen in. Van Klaveren: Je kunt op de website doorklikken naar passages in het rapport die ingaan op de soort stoffen die zijn aangetroffen en de oorzaak van de overtredingen. Vaak mogen de middelen in het land van herkomst worden toegepast op een bepaalde groente, maar hier niet. De regelgeving in Europa is nog allesbehalve uniform, en dat zie je terug in de tests. Van Klaveren meent dat de voedselveiligheid in Nederland is gewaarborgd. Enige uitschieters daargelaten is het Nederlandse groente en fruit zelfs goed te noemen: nog geen twee procent bevat meer pesticiden, herbiciden en andere bestrijdingsmiddelen dan is toegestaan. W.K