Nieuws - 18 januari 2018

Rikilt wordt Europees referentielab 

tekst:
Tessa Louwerens

Het Wageningse onderzoekinstituut Rikilt krijgt een belangrijke taak in Europa voor onderzoek naar giftige plantstoffen en schimmelgiffen in voedingsmiddelen. Vanaf 1 maart 2018 wordt het instituut het nieuwe Europees Referentie Laboratorium (EURL).

© rikilt

Binnen Europa heeft ieder land zijn eigen referentielaboratorium waar voedingsmiddelen worden geanalyseerd. In de wetgeving staat namelijk welke concentratie gifstoffen er maximaal in een voedingsmiddel mogen zitten. Als Europees Referentie Laboratorium moet Rikilt ervoor zorgen alle nationale referentielaboratoria  de juiste analysemethoden hebben voor de wettelijke verplichte controle van deze giftige stoffen in voedsel en diervoeder.

‘Sommige voedingsmiddelen bevatten van nature gifstoffen’, zegt Rikilt-onderzoeker Monique de Nijs. ‘Denk aan blauwzuur in amandelen.’ Meestal levert dit geen problemen op, maar als een plant gestrest raakt, bijvoorbeeld door droogte of omdat er een insectenplaag is, dan maken ze meer gifstoffen aan. Daarnaast kunnen er ook giftige planten in het eten terecht komen via onkruid dat per ongeluk wordt mee geoogst.

Voorheen was er geen wetgeving over deze giftige plantenstoffen, vertelt De Nijs. ‘We wisten er ook nog vrij weinig van af, maar er is inmiddels meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze gifstoffen en hoeveel ze voorkomen in voedingsmiddelen.’ Op basis van deze inzichten is er inmiddels wel regelgeving gekomen en die moet gehandhaafd worden.

Een belangrijke taak voor Rikilt als Europees referentielaboratorium is het ontwikkelen en beschikbaar stellen van meetmethoden, legt de Nijs uit. ‘Als er bijvoorbeeld een test bestaat voor appels, maar het moet nu ook in peren gemeten worden, dan zullen wij daarvoor de methode aanpassen of een nieuwe ontwikkelen en deze ook communiceren met de nationale referentielaboratoria. Daarnaast gaat Rikilt straks testen organiseren waarmee landelijke referentielaboratoria in Europa hun analyseresultaten onderling kunnen vergelijken. Om er zeker van te zijn dat de resultaten betrouwbaar zijn is het belangrijk dat de resultaten overal hetzelfde zijn, onafhankelijk van welk laboratorium de test uitvoert.

De benoeming komt niet uit de lucht vallen. Rikilt heeft namelijk al ruim twintig jaar ervaring als Europees referentielaboratorium, onder andere voor groeihormonen in dierlijke producten.