Nieuws - 5 juli 2001

Rikilt gaat werken voor Engelse voedselautoriteit

Rikilt gaat werken voor Engelse voedselautoriteit

"De contracten zijn klaar", zegt dr. ir. Harry Kuiper van Rikilt. "Ze kunnen elk moment worden getekend." Vanaf dan zullen zeven medewerkers van Rikilt drie jaar lang onderzoek gaan doen voor de Food Standards Agency - de Britse nationale voedselautoriteit, die in Engeland al twee jaar actief is.

Samen met drie Engelse en Schotse instituten zullen de Rikiltenaren methoden ontwikkelen, waarmee onderzoekers de veiligheid van genetisch gemodificeerde gewassen kunnen controleren. Daarbij nemen ze de aardappel als modelgewas. Met de DNA-chipstechnologie wil Rikilt eerst een groot aantal van de bestaande aardappelsoorten analyseren, en de resultaten opslaan in een databank. Daarna zullen ze gemodificeerde aardappels vergelijken met die in de databank. Uit die vergelijking moet blijken of de genpiepers veilig zijn of niet.

Het is voor het eerst dat Rikilt direct gaat werken voor een andere overheid. "We hebben natuurlijk wel vaker internationaal samengewerkt", zegt Kuiper. "Maar dat waren samenwerkingsprojecten, zoals de EU-projecten." Toen de Britse voedselautoriteit besloot dat ze gen-onderzoek wilde laten doen, konden ook instellingen buiten Engeland zich inschrijven.

Rikilt heeft de DNA-chipstechnologie al vaker gebruikt om gengewassen te beoordelen. Via workshops hebben de Engelsen van dat onderzoek kennisgenomen. | W.K.