Nieuws - 1 januari 1970

Rijnsteeg gaat volgend voorjaar plat

Wageningen moet het doen met een sterflat minder. Volgend voorjaar wordt de studentenflat Rijnsteeg gesloopt. Dat maakte de Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) donderdag 28 april bekend. De studentenhuisvester kampt met leegstand en kan de kamers niet aan andere doelgroepen verhuren. De geplande nieuwbouw van appartementen gaat wel door.

Vorig jaar besloot de SSHW al de geplande renovatie van Rijnsteeg uit te stellen en werden alleen de liften vervangen. Nu is duidelijk dat er helemaal niet meer gerenoveerd gaat worden. Sinds 1 mei sluit de SSHW geen nieuwe contracten meer af voor het complex. De huidige bewoners hebben tot maart 2006 de tijd gekregen om te verhuizen. Zij kunnen voor een nieuwe kamer terecht bij de SSHW en krijgen een verhuisvergoeding van 450 euro. Buitenlandse studenten krijgen slechts 100 euro, omdat zij een gemeubileerde kamer hebben en maar weinig spullen hoeven te verhuizen.
De SSHW ziet zich tot de sloop genoodzaakt nu de vraag naar studentenkamers daalt, aldus directeur Hans van Medenbach. 'Momenteel staan er een kleine vijfhonderd kamers leeg en dat zijn er naar verwachting zes- รก zevenhonderd in juni volgend jaar.' Van Medenbach verwacht dat de vraag naar kamers niet zo hard zal toenemen als eerder werd gedacht. 'Op basis van de nieuwe prognoses van de universiteit gaan wij er nu vanuit dat de instroom van Nederlandse studenten stabiel blijft, maar dat het totale aantal iets zal afnemen als gevolg van een snellere uitstroom. Het aantal internationale studenten stijgt mogelijk licht. Per saldo is er dan een teruggang in het aantal studenten.' Ook gaat hij ervan uit dat de komst van studenten van Van Hall Larenstein geleidelijker zal verlopen dan eerder werd aangenomen.
Met de sloop van Rijnsteeg verdwijnen 625 van de circa 4500 kamers die de SSHW in Wageningen heeft. De geplande nieuwbouw van 89 appartementen aan de Nobelweg, de Vijzelstraat en de Boomgaarden gaat wel door. Van Medenbach: 'We hebben nu een forse leegstand, maar zien tegelijkertijd wel voldoende vraag op de Wageningse woningmarkt. Het grootste deel van ons bezit bestaat uit typische studentenkamers die niet geschikt zijn voor starters op de woningmarkt.'
De nieuwbouw zal dan ook voornamelijk uit driekamerappartementen bestaan, bestemd voor promovendi en gastmedewerkers van de universiteit. Na een kleine aanpassing kunnen de appartementen ook als afzonderlijke kamers worden verhuurd. De SSHW wil zo spoedig mogelijk beginnen met de bouw en hoopt de appartementen voor september 2006 klaar te hebben. Het studentencomplex aan de Walstraat wordt opgeknapt en over vijf jaar gesloopt. De flat Asserpark blijft na een opknapbeurt in ieder geval nog tien jaar staan. In het najaar presenteert de studentenhuisvester een gedetailleerder plan voor de toekomst. / JH