Nieuws - 1 januari 1970

Rijkswaterstaat bouwt te smal ecoduct bouwen voor edelhert

Vijftig meter breed moet het ecoduct over de N237 minimaal worden, adviseerde ir Edgard van der Grift van Alterra de provincie Utrecht. Anders kunnen er in de toekomst geen edelherten overheen. Maar Rijkswaterstaat, die vlak naast de N237 werkt aan een aansluitend ecoduct over de A28, houdt uit kostenoverwegingen een breedte van dertig meter aan. Daarmee dreigt het advies van Van der Grift in de wind geslagen te worden.

In de Gebiedsvisie Hart van de Heuvelrug van de provincie Utrecht staat dat er een ecologische verbinding moet komen tussen de Leusderheide en de militaire oefenvelden ten noorden daarvan, ruwweg tussen Amersfoort en Soesterberg. Daarvoor moeten twee ecoducten worden aangelegd, over de A28 en de N237. Van der Grift onderzocht of het ecoduct over de N237 ecologisch noodzakelijk is, of er bestuurlijk draagvlak voor bestaat, en waar het ecoduct het best kan komen.
Uit de studie blijkt het ecoduct vooral positief voor soorten die minder mobiel zijn zoals de hazelworm en de zandhagedis. ,,Die kunnen via het ecoduct hun centrale leefgebied in de Utrechtse Heuvelrug uitbreiden'', aldus Van der Grift. Het ecoduct moet echter ook geschikt zijn voor edelherten, omdat er plannen zijn om die soort het gebied in te laten.
Van der Grift adviseert daarom om het ecoduct minimaal vijftig meter breed te maken, omdat de edelherten die ruimte nodig hebben. Maar ook omdat het een leefgebied-ecoduct is voor reptielen, kleine zoogdieren en vlinders. Voor vlinders zijn twee biotooptypes nodig, namelijk heide en bos, met een minimale breedte van elk 25 meter. Zonder het edelhert zou een breedte van veertig meter - twee keer twintig meter voor elke biotoop - mogelijk zijn.
Volgens Van der Grift is er nu een vervelende situatie ontstaan nu Rijkswaterstaat voor het ecoduct over de A28 een breedte van dertig meter aanhoudt. ,,Dat is aanmerkelijk kleiner dan ons advies voor de N237.'' De provincie Utrecht staat echter sterk, meent de onderzoeker. Zowel het Alterra-onderzoek als het eigen onderzoek van Rijkswaterstaat bevat het advies om een ecoduct van vijftig meter breed te bouwen. ,,Ik denk dat ze de rug recht moeten houden. Ze hebben ons onderzoek om op te bouwen.'' | M.W.