Nieuws - 1 januari 1970

Rijke Chinezen profiteren van verhuissubsidie voor de armen

Rijke Chinezen profiteren van verhuissubsidie voor de armen

Rijke Chinezen profiteren van verhuissubsidie voor de armen


Verhuizen omdat je het elders beter kan hebben is zo oud als de wereld. De
Chinese overheid heeft een rooskleurig idee van de voordelen van
vrijwillige migratie, en ondersteunt projecten die de armste mensen helpen
elders een beter leven op te bouwen. Maar in praktijk profiteren alleen de
rijken van de vrijwillige migratie.

Naast gedwongen migratie, wijken voor een nieuwe dam of weg, komt
vrijwillige migratie veel voor in China. De overheid ziet het als een
middel om armoede tegen te gaan en ondersteunt projecten waarin boeren
bijvoorbeeld wegtrekken uit onvruchtbare bergen naar meer vruchtbare
valleien. Socioloog dr Zhibin Lin onderzocht twee van die projecten en vond
dat alleen de rijke boeren profiteren van migratie en niet de armen
waarvoor de projecten bedoeld zijn.
De oorzaak is dat de overheid criteria opstelt voor migranten, waaraan
alleen de rijkeren kunnen voldoen. Zo moeten ze bijvoorbeeld een
investering van 800 dollar doen in een nieuw huis. Ook de selectie van
huishoudens die in aanmerking komen voor huisvestingsprojecten belemmert de
toegang voor armen: op papier krijgen de armen een kans, maar in praktijk
worden alleen de rijksten geselecteerd.
Volgens Lin komt dat doordat de overheid de omstandigheden van de lokale
bevolking niet kent en ook niet wil kennen. De overheid gaat uit van een
rechtlijnig idee waarin migratie automatisch leidt tot ontwikkeling. Ze
houdt daarbij geen rekening met de lokale sociale dynamiek, die arme mensen
uitsluit van migratie. Om wel te slagen zouden projecten iets moeten bieden
dat alleen voor de armsten interessant is en de rijkeren te weinig voordeel
bieden. Zijn er voordelen die ook voor rijkeren interessant zijn, dan moet
via positieve discriminatie voorkomen worden dat de rijkeren ermee vandoor
gaan. | J.T.

Dr Zhibin Lin promoveerde op 24 september bij prof. Norman Long, hoogleraar
Ontwikkelingssociologie.