Nieuws - 15 december 2011

Rijk komt geld tekort voor topsector

Het Rijk komt 50 miljoen euro tekort om alle innovatievoorstellen van het bedrijfsleven te honoreren in de topsector Agrofood. Dat blijkt uit de tussenrapportage van de topsectoren, die 6 december uitkwam.

De voedingsindustrie heeft zoveel voorstellen op tafel gelegd ‘dat er een tekort ontstaat van 50 miljoen euro aan publieke middelen in 2015', stelt de rapportage. Het topteam Agrofood moet daarom fors selecteren in de projectvoorstellen van het bedrijfsleven. De topsector stuurt eind dit jaar een ‘innovatiecontract' met projectvoorstellen aan minister Verhagen. De overheid financiert 60 procent van het onderzoek, het bedrijfsleven 40 procent.
De topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen komt juist projectvoorstellen van het bedrijfsleven tekort. Met name de veredelingsbedrijven laten het afweten. ‘Opvallend is het uitblijven van concrete voorstellen (van kapitaalkrachtige bedrijven) uit de sector uitgangsmateriaal', meldt de voortgangsrapportage. Op het gebied van ICT en biobased economy heeft deze topsector wel ruim voldoende projectvoorstellen van bedrijven.
In maart volgend jaar geeft Verhagen zijn fiat aan de innovatiecontracten van de topsectoren, is de verwachting. Dat leidt tot onzekerheid bij DLO, die op dit moment nog niet weet welke onderzoeksprojecten ze in 2012 kan uitvoeren voor overheid en bedrijven. Het ministerie van EL&I komt voor de Kerst met een brief hoe de onderzoekfinanciering voor DLO in deze overgangssituatie gaat verlopen.