Nieuws - 1 januari 1970

Rietjens volgt Brouwer op bij Toxicologie

Rietjens volgt Brouwer op bij Toxicologie

Rietjens volgt Brouwer op bij Toxicologie

De toxicoloog dr Bram Brouwer vertrekt per 1 augustus bij de LUW. Hij wordt bijzonder hoogleraar Milieutoxicologie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam en afdelingshoofd bij het Instituut voor Milieuvraagstukken aldaar. Zijn functie bij de leerstoelgroep Toxicologie wordt overgenomen door prof. dr ir Ivonne Rietjens, afkomstig van de leerstoelgroep Biochemie en tevens wetenschappelijk directeur van de onderzoekschool Milieuchemie en Toxicologie


Af en toe komt er een interessante baan voorbij en deze wilde ik niet laten schieten, zo verklaart Brouwer zijn vertrek. Het ondernemingsplan is geen directe aanleiding voor mijn vertrek, maar puur milieugetint onderzoek is lastiger geworden nu je de aandacht in Wageningen ziet verschuiven naar voeding en productie. Voor mijn type werk maakt dat niet veel uit, want milieucontaminanten zijn ook voedselcontaminanten. Het is vooral meer geknutsel met taal om je onderzoek te kunnen doen. Mijn beweging naar Amsterdam past goed, want ik kom daar te werken op een instituut voor toegepast milieu-onderzoek.

Brouwer blijft tot 2002 oon dag in de week in Wageningen werken om de aio-begeleiding te kunnen afronden. Hij weet niet of zijn milieutoxicologisch onderzoek wordt afgebouwd. Dat is een zaak van Rietjens.

Volgens toxicologiehoogleraar prof. dr Jan Koeman gaat zijn groep meer accent leggen op de voedingskant. We gaan de afstudeerrichting Voedselveiligheid verzorgen voor de voedingsopleiding. Maar ik las dat er toch een nieuwe milieu-opleiding komt met een afstudeerrichting Milieukwaliteit. Dan zie ik ecotoxicologie staan, dus misschien spelen we een rol in die richting.

Rietjens gaat zich volgens Koeman bezig houden met de interacties tussen voedingsstoffen en gezondheidsclaims. Via moleculaire analyses van de reactiviteit van stoffen kan ze straks beoordelen of de gezondheidsclaims kloppen.

Koeman gaat volgend jaar met emeritaat. Rietjens zou mijn opvolger kunnen zijn, maar ik zie ook andere kandidaten rondlopen. A.S