Nieuws - 1 januari 1970

Rien van der Maas | Fruitteelt

Rien van der Maas | Fruitteelt

Rien van der Maas Fruitteelt

Naam Rien van der Maas, 38 jaar

Project Ontwikkeling van een watergeefadviessysteem voor de fruitteelt

Instituut Fruitteelt Praktijk Onderzoek

Budget Circa drie ton per jaar

Aanvang project 1992

Looptijd Aafrondingsfase in 1999, maar loopt eventueel nog twee jaar door in vervolgprojecten

Financiers LNV, provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, gemeenten en waterschappen in zuidelijk en noordelijk Beveland, automatiseringsbedrijf Bodata, Meeuwse handelsonderneming, DLV, regionale subsidiepotjes

Partners Bodata, DLV, telersgroepen

,,Nederlandse fruitbomen hebben een groeiprobleem. Ze groeien te hard, waardoor ze bijvoorbeeld minder bloemknoppen vormen. Water is daarbij een belangrijke factor. Als je niet weet hoeveel water je moet geven, geef je over het algemeen te veel. Wij wilden komen tot streefwaarden voor het beste vochtaanbod in de bodem

We zijn begonnen met proeven onder gecontroleerde omstandigheden. We teelden de bomen in grote potten van dertig liter en dekten die af met plastic. In die potten legden we verschillende aanbodniveaus van water aan. Daarna keken we naar scheutgroei, vruchtgroei en -kwaliteit en bloemknopvorming. In wezen is een fruitboom een ingewikkeld systeem. Scheutgroei, vruchtgroei, bloemknopvorming en ook wortelgroei concurreren met elkaar. Bij een bepaald aanbodschema vonden we dat een scheutgroeireductie van dertig procent met behoud van vruchtgroei en -kwaliteit mogelijk is. Bovendien vormt de boom het jaar daarop meer bloemen, onder meer doordat er meer licht in de boom komt. Inmiddels kunnen we voor elke teeltwens ten aanzien van scheut- en vruchtgroei en vruchtkwaliteit de streefwaarden voor het wateraanbod in de grond geven

Vervolgens moesten we een manier bedenken om het vochtaanbod in de bodem te achterhalen. Daarvoor hebben we samen met Bodata het adviessysteem IRRY ontwikkeld. Dit computerprogramma maakt elk uur een balans op van de hoeveelheid vocht in de bodem. Het neemt de gegevens mee van het dichtstbijzijnde weerstation: regenval, globale zonnestraling, temperatuur. Ook berekent het systeem de verdamping van boom en bodem, de uitspoeling naar en de opstijging uit het grondwater. De praktijk is natuurlijker weerbarstiger dan je kan berekenen. Daarom meten we nog twee 340 drie keer per jaar met praktijkmeters de werkelijke hoeveelheid bodemvocht. Met IRRY kunnen we daarmee voor elke dag voor elk perceel een advies geven

Een fruitteler moet dan eenmalig per tien centimeter de grondtextuur invullen en de bewortelingsdiepte van de boom. Ook moet hij de regenval op zijn eigen bedrijf bijhouden als het weerstation niet op zijn eigen bedrijf staat en moet hij de grondwaterstand meten. We zijn nu in de eerste fase van de praktijkintroductie. Het is de bedoeling dat het systeem vanaf 2000 vrij beschikbaar is. L.N