Nieuws - 26 april 2013

Ridderorde voor Pim Brascamp

De jaarlijkse lintjesregen heeft Pim Brascamp een onderscheiding opgeleverd. De voormalig onderwijsdirecteur is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geworden.

Pim-Brascamp.jpg
Professor Brascamp (Fokkerij en Genetica) krijgt de onderscheiding onder meer voor zijn toonaangevende bijdrage aan het fokkerijonderzoek en de duurzame varkenshouderij. Naast zijn wetenschappelijke werk was Brascamp tot juli vorig jaar directeur van het Onderwijs Instituut. Daar voerde hij het zogeheten Brascampmodel in, een rekenmethode die de gelden van het onderwijsinstituut verdeelt naar rato van het aantal studenten
Minister
Zijn expertise op onderwijs leverde hem vorig jaar een plekje op als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het fictieve Resource-kabinet Rabbinge I. In die hoedanigheid pleitte hij voor deregulering. 'Ik zou me niet te veel met de dagelijkse praktijk van professionals als leerkrachten bemoeien. Dus geen overregulering, geen micromanagement. Als overheid moet je je beperkingen kennen.'
Excellent
Brascamp heeft ook weinig op met het eenzijdig inzetten op excellentie.  'Je moet in de top 75 procent investeren en niet in de top 2 procent. Een fokker krijgt immers alleen goede dieren als hij genoeg massa heeft voor selectie. Er zijn goede redenen aan te nemen dat onderwijskundig hetzelfde opgaat.  In overleg met de premier zou ik zelfs overwegen om 10 procent meer leerlingen in een klas te hebben en de docent vervolgens 10 procent meer te betalen.'
Windvaan
Naast zijn werkzaamheden als hoogleraar zette Brascamp zich ook in voor het dierenasiel De Wagenrenk en is hij voorzitter van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis en WUgenote. Hij is ook voorzitter van WUgenoten, de vereniging van Wageningse hoogleraren. Brascamp is verder kenner van de windvanen op kerktoren in ons land. Hij beheert een website die geheel is gewijd aan die hobby. Pim Brascamp is als extern medewerker nog steeds werkzaam bij Wageningen UR.