Nieuws - 15 april 2010

Rheden wil groen kenniscentrum

Het College van B&W in Rheden wil dat de gemeente een nationaal kenniscentrum voor de groene sector wordt.

Deze ambitie voor een Green Valley is opgenomen in het collegeakkoord dat 7 april werd gepresenteerd. In Velp, gemeente Rheden,  bevinden zich groene opleidingen, van vmbo- tot hbo-niveau. Het voornemen van het gemeentebestuur sluit aan bij het streven van de raad van bestuur van Wageningen UR naar een Nature Valley rondom Larenstein in Velp.