Nieuws - 1 januari 1970

Reuzenberenklauw is biologisch te bestrijden

Het grootst uitgevallen onkruid in Nederland, de tot zes meter hoge uitheemse reuzenberenklauw, kan effectief bestreden worden met een bioherbicide. Reuzendoder is de schimmel Sclerotinia sclerotiorum, die vooral bekendstaat als een hardnekkige plaag in de teelt van wortels en sla.

,,Uit onze experimenten blijkt dat de schimmels zijn werk heel grondig doet. De schimmel gaat echt de wortel van de berenklauw in en blijkt ook na een jaar nog actief. We zijn nu op zoek naar een bedrijf dat de registratie en verdere ontwikkeling van de bioherbicide op zich wil nemen’’, zegt dr Meindert de Jong, gastonderzoeker bij de leerstoelgroep Biologische bedrijfssystemen.
Samen met de Deense onderzoekster Charlotte Nielsen en drs Barend de Voogd, eveneens gastonderzoeker, heeft De Jong een aantal veldexperimenten uitgevoerd naar de bestrijding van de reuzenberenklauw. De gigantische plant is oorspronkelijk afkomstig uit de Kaukasus en is nu in West-Europa aan een opmars bezig. De Jong: ,,Hij lijkt veel op de bekendere berenklauw, maar is nog aanzienlijk groter. De plant is een lastig onkruid. Hij produceert veel zaden en neemt zoveel plaats in dat er voor andere gewassen nauwelijks ruimte overblijft.’’
Op de studiedag die De Voogd in december rond de reuzenberenklauw had georganiseerd werd duidelijk dat bestrijding van deze plant nodig omdat hij sterk in aantal toeneemt. Bovendien zorgt de plant op speelplaatsen en wegbermen voor de nodige allergieproblemen. Het sap kan in combinatie met zonlicht tot enorme blaren leiden. De bestrijding bestaat nu vooral uit maaien, maar de planten keren dan vaak na enige tijd weer in volle glorie terug. ,,Met de schimmel konden we driekwart van de planten definitief doden en de behandeling lijkt niet nadelig voor de omringende planten’’, aldus De Voogd. De Europese experts op de studiedag waren enthousiast over de nieuwe bioherbicide. De Jong: ,,We hebben wel een beetje te kampen met een imagoprobleem, want de meeste mensen kennen hem vooral als een lastige en gevaarlijke schimmel. Ik heb veel onderzoek gedaan naar risicoanalyses, dus ik schrik niet zo snel’’. | G.v.M.