Organisatie - 30 augustus 2007

Respect voor de historie

De verhuizing van de universiteitsbibliotheek van het Jan Kopshuis naar het Forumgebouw heeft een onbedoeld neveneffect. Na het Staringgebouw zal er opnieuw een gebouw verdwijnen dat herinnert aan één van de groten uit de landbouwwetenschap. Wageningen neemt gemakkelijk afstand van zijn roemruchte gebouwen. Objecten, beeldmateriaal en papierenarchieven gaat het niet veel beter af. Buiten het wettelijk noodzakelijke wordt er niet systematisch toegezien op wat moet worden afgestoten. En wat nog wel wordt bewaard, is onvoldoende toegankelijk gemaakt.
Zusterinstellingen als Iowa State University, Cornell University en London School of Economics gaan heel anders met het verleden om. Ook zij beseffen dat het gaat om het wat er nu en morgen wordt gepresteerd, maar dat neemt niet weg dat die prestaties mede zijn voorbereid en geïnspireerd door het werk van eerdere generaties. De LSE neemt op haar site heel bewust mensen uit haar verleden als inspiratiebron voor hoe ze maatschappelijk wil functioneren. Als instellingen zelf hun verleden niet serieus nemen, waarom zouden anderen dat dan wel doen?
Zonder Staring zou er geen Wageningen UR zijn geweest, en zou de Nederlandse landbouw niet het gezicht hebben gehad dat ze vandaag de dag heeft. Zonder Kops evenmin. Het zou mooi zijn als we dit soort mensen niet alleen eren, maar het de huidige werknemers, studenten en bezoekers van onze instelling gemakkelijker maken hen zich spelenderwijs te herinneren door gebouwen, zalen, straten ook naar hen te blijven noemen. De Hofsteezaal in de Leeuwenborch zorgt er bijvoorbeeld voor dat deze eminente geleerde voor hedendaagse studenten nog steeds bestaat en een voorbeeld kan zijn. Het zou helemaal mooi zijn als we vervolgens een bewaarbeleid hebben waardoor de mensen die nieuwsgierig zijn geworden, toegang krijgen tot het verleden.
Overigens feliciteer ik de UB van harte met haar nieuwe onderkomen en ben ik blij dat ze de boot niet heeft gemist. Temidden van de collegezalen en centraal op de nieuwe campus zal zij ongetwijfeld haar functie beter vervullen dan als zij in het Jan Kopshuis was gebleven.