Nieuws - 12 mei 2011

Resource krijgt een 6,9

Waardering is licht toegenomen sinds 2007. De website is nog maar matig bekend.

Ondanks de opmars van internet is de waardering voor de papieren Resource de afgelopen vier jaar toegenomen, van een 6,7 naar een 6,9. Dat blijkt uit een lezersonderzoek van het Utrechtse bureau DUO Market Research.
VHL-studenten
Het bereik is gelijk is gebleven ten opzichte van het vorige onderzoek in 2007: driekwart heeft minimaal een van de laatste drie nummers gelezen. Opvallend is de lage score bij VHL-studenten: 26 procent. Ook in 2007 werd Resource slecht gelezen onder de hogeschoolstudenten.
Lezers waarderen de inhoud van Resource magazine met een 6,9 (was 6,7 in 2007) en de vormgeving met een 7,5 (was 7,1). Deze scores komen overeen met die van personeels- en universiteitsbladen.
Onafhankelijkheid
Sterke punten zijn actualiteit en de balans tussen humor en informatie. Als zwakke punten worden genoemd: te weinig aandacht aan locaties buiten Wageningen en het ontbreken van een volledig Engelse versie. Studenten en medewerkers twijfelen aan de onafhankelijkheid en objectiviteit, maar medewerkers zijn wel positief over de kritische houding die het tijdschrift behoudt. Door studenten wordt diepgang als sterk punt opgevoerd, terwijl medewerkers het blad te oppervlakkig vinden.
Typical Dutch
De meest gewaardeerde rubriek is Typical Dutch op de achterkant, gevolgd door de cover en wetenschapsnieuws. De minste waardering is er voor de brievenpagina, de meningenrubriek M.I. en de achtergrondverhalen.
De website van Resource is matig bekend: slechts de helft van de medewerkers en tweevijfde van de studenten kent resource.wur.nl. De Nederlandstalige site heeft gemiddeld 700 unieke bezoekers per dag, de Engelse site ruim 100.
Volledig Engelstalig
Omdat een volledig tweetalig blad en website niet realiseerbaar is, heeft Resource in 2009 gekozen voor Engelse samenvattingen in het blad en de volledige vertalingen online. Die formule is nu bij 63 procent bekend. Aan de Engelstaligen zijn nu verschillende opties voorgelegd: maandelijks een Engels magazine; vier tot zes Engelse pagina's per nummer; een tweewekelijks magazine maar dan zonder Engelstalige site; of het huidige aanbod. Daaruit kwam geen eenduidige voorkeur.
Een belangrijke doelstelling van Resource is het vergroten van betrokkenheid bij Wageningen UR. Uit het lezersonderzoek blijkt dat studenten en medewerkers die zeer betrokken zijn bij Wageningen UR, Resource vaker lezen en hoger waarderen dan zij die nauwelijks betrokken zijn. Onduidelijk blijft natuurlijk of er een causaal verband is, en in welke richting. Verhoogt Resource de betrokkenheid of leidt betrokkenheid bij Wageningen UR tot lezen en waarderen van Resource?
Lage respons
De respons was relatief laag, 13,4 procent. DUO Market Research heeft in maart 20.004 studenten en medewerkers benaderd met een online enquĂȘte, 2683 hebben de vragenlijst ingevuld. Dat is niet veel, maar het geeft volgens DUO nog wel een redelijk betrouwbaar beeld. Bijvoorbeeld, DUO concludeert dat 83 procent van de medewerkers minimaal een van de laatste drie nummers heeft gelezen: het werkelijke percentage zal dan liggen tussen de 81 en 85 procent (voor de fijnproevers: uitgaande van de gebruikelijke betrouwbaarheid van 95 procent).
Redactie en uitgever gaan de resultaten de komende weken bestuderen en uitwerken. Eventuele aanpassingen komen dan na de zomer.