Nieuws - 1 januari 1970

Reorganisatieplan goedgekeurd

Reorganisatieplan goedgekeurd

Wiskunde en natuurkunde blijven aan universiteit


De huidige twee wiskunde-leerstoelen worden samengevoegd tot Kwantitatieve wiskundige modellen en statistiek. Voor de natuurkunde komt een leerstoel Biofysica, die de huidige stoel Moleculaire fysica vervangt. Nu het reorganisatieplan is goedgekeurd door de medezeggenschapsraden, heet de Landbouwuniversiteit voortaan Wageningen Universiteit

De medezeggenschapsraden stemden met ruime meerderheid in met het reorganisatieplan en waren goed te spreken over de open discussie met het bestuur. In totaal deed dat 55 toezeggingen aan de raden. Twee leden van de Progressieve Studentenfractie stemden tegen het plan, omdat zij het niet eens waren met het besluit om de leerstoelgroep Vrouwenstudies op te heffen. De studenten vinden dat het bestuur de reorganisatie misbruikt om van hoogleraar Patricia Howard-Borjas af te komen. Die zou volgens het bestuur niet goed functioneren

De medezeggenschapsorganen bleven bij hun standpunt om een deel van het onderwijsbudget te laten verdelen door de onderwijsinstituten. De departementsdirecteuren hadden daartegen fel geprotesteerd, omdat ze bang zijn dat de onderlinge concurrentie tussen leerstoelgroepen daardoor zal oplaaien. De medezeggenschapsraden willen echter dat leerstoelgroepen die veel onderwijs verzorgen extra middelen krijgen. Hoewel hij zeer tegen het voorstel gekant is, zegt directeur prof. dr Lijbert Brussaard van het departement Omgevingswetenschappen dat opstappen voor de hoogleraren-directeur nooit een serieuze optie was. Wij hebben geprobeerd met kracht de risico's van het besluit aan te geven. Maar nu het besluit is gevallen, zullen wij ons daarbij neer moeten leggen. Het college van bestuur wil het budgetmodel voor het onderwijs over twee jaar evalueren

De overgang van de leerstoelgroep Gezondheidsleer, die volgens het reorganisatieplan moet verdwijnen, naar Utrecht is nog niet rond. De groep van prof. dr Bert Brunekreef wacht op het fiat van drie faculteiten van de Universiteit Utrecht, die samen het Biomedisch Cluster vormen. Zij tonen grote belangstelling voor het onderzoek, meldt Brunekreef, maar willen een businessplan zien van Gezondheidsleer. De Utrechtse faculteiten moeten nog besluiten wie op termijn welk deel van de kosten gaat dragen, aldus de hoogleraar. K.V./A.S