Nieuws - 1 januari 1970

Reorganisatie van overhead begint

De raad van bestuur heeft op maandag 24 oktober alle plannen voor de reorganisatie van de stafafdelingen en het facilitair bedrijf definitief vastgesteld. Alle medewerkers krijgen deze week te horen of ze hun baan houden, of herplaatsingskandidaat worden.

De raad van bestuur had voor de start van de reorganisatie een positief advies nodig van de ondernemingsraad. Die heeft dat vorige week gegeven. De ondernemingsraad was in eerste instantie niet tevreden met de plannen van de raad van bestuur omdat die niet ver genoeg zouden gaan. De OR wilde harde afspraken maken over de verdere bezuinigingen op de overhead. De raad van bestuur wilde zich daar niet op vastleggen, maar heeft wel beloofd jaarlijks met de ondernemingsraad te overleggen over de omvang van de overhead. De ondernemingsraad is daar tevreden mee, een heeft daarom vorige week een positief advies gegeven over de plannen.
De meeste medewerkers van de stafafdelingen hebben inmiddels een gesprek gehad met hun chef over de gevolgen van de plannen voor hun functie. Ze hebben gehoord of ze wel of geen baan hebben in het 'voorlopige concept plaatsingsplan'. Medewerkers die nog geen functie toegewezen hebben gekregen hebben nu vier weken de tijd om hun belangstelling kenbaar te maken voor functies die nog openstaan. Na die periode van vier weken gaan de twee weken bedenkingentijd in, waarin medewerkers bezwaar kunnen aantekenen tegen hun plaatsing. Als die verstreken zijn, en de bezwaren zijn beoordeeld door een speciale commissie, start de reorganisatie formeel pas echt. Medewerkers die dan nog geen nieuwe vaste functie hebben, krijgen vijftien maanden de tijd om te zoeken naar een nieuwe baan. Als die niet gevonden wordt, volgt ontslag. In totaal wordt bijna een kwart van de banen bij het facilitair bedrijf en de stafafdelingen geschrapt.
Het reorganisatieplan voor de overhead is het eerste dat helemaal klaar is. Plannen voor de business units van de kenniseenheden Voeding, Plant en Dier volgen nog. / KV