Nieuws - 31 mei 2007

Reorganisatie huishouden kan energie besparen

772_nieuws.jpg
Als partners in een gezin de huishoudelijke taken beter op elkaar afstemmen, dan blijft er tijd en aandacht over om gewoontes aan te passen. Het huishouden kan daardoor milieuvriendelijker worden en minder energie verbruiken. Dat blijkt uit promotieonderzoek van dr. Diana Uitdenbogerd.
Het energieverbruik van huishoudens in Nederland vormt de helft van het nationale verbruik. Kleine veranderingen in huishoudens kunnen daarom veel besparing opleveren. Te denken valt aan het eten seizoensgroente in plaats van kasgroente, wasgoed drogen aan de lijn in plaats van in een droger en de verwarming een graadje lager zetten. Naar de bereidheid van individuen om zich milieuvriendelijker te gedragen is al meer onderzoek gedaan. Promovenda Diana Uitdenbogerd onderzocht voor het eerst huishoudens op dit punt.
Ze ontdekte dat de bereidheid van huishoudens afhangt van de manier waarop de zaken thuis zijn georganiseerd. Mensen met een druk gezin die werk, huishoudelijke taken en zorg voor kinderen combineren, gebruiken meer energie en zijn minder bereid hierop te besparen. Zij letten vooral op de kosten en de moeite die veranderingen in hun dagelijkse huishoudelijke bezigheden met zich meebrengen.
Eén van de conclusies van Uitdenbogerd is dan ook dat wanneer partners hun activiteiten in het huishouden beter stroomlijnen en minder onderling hoeven te overleggen, er ruimte vrijkomt voor energiebesparende maatregelen. Het veranderen van gewoontes maakt dan meer kans. En ook bij het investeren in milieuvriendelijker apparatuur speelt de moeite die het mensen kost om zich te informeren en eventueel subsidie aan te vragen een rol. Aanbieders van zuiniger apparatuur zouden coaches in de arm kunnen nemen die klanten helpen met de organisatie van de investering in milieuvriendelijke apparaten, adviseert de onderzoeker. / Joris Tielens

Diana Uitdenbogerd promoveerde op 16 mei bij prof. Paul Terpstra, hoogleraar Consumententechnologie en productgebruik.