Nieuws - 1 januari 1970

Reorganisatie dier vertraagd

De reorganisatie van het praktijkonderzoek veehouderij ligt zo goed als stil. Directieraad en ondernemingsraad van de Animal Sciences Group wachten op een convenant tussen Wageningen UR en de vakbonden over een sociaal plan.

'Dit is echt heel vervelend voor ons personeel', klaagt directeur prof. Ruud Huirne, 'maar wij kunnen er niks aan doen. Wij hebben al een paar keer een personeelsbijeenkomst gepland waarin we duidelijkheid wilden geven, maar die kon telkens niet doorgaan omdat het convenant zo lang op zich laat wachten'.
Het praktijkonderzoek veehouderij maakte al voor de zomer van 2004 bekend dat het wegens grote verliezen moet reorganiseren. Toen onder andere ook Alterra en A&F dieper in de rode cijfers doken, heeft de raad van bestuur een alomvattend herstelplan gepresenteerd, Focus 2006. Vorige week maakte de raad van bestuur het tweede deel van dat plan bekend, waarin onder andere 200 banen bij stafafdelingen sneuvelen, en het instituut A&F gedeeltelijk wordt ondergebracht bij de universiteit.
De onderhandelingen over een sociaal plan tussen vakbonden, ondernemingsraden en de raad van bestuur hebben door de nieuwe plannen vertraging opgelopen. En zolang dat akkoord er niet is, kan Huirne nauwelijks van start met zijn reorganisatie. De ondernemingsraad van zijn kenniseenheid heeft erop aangedrongen om mensen al sneller duidelijkheid te geven over hun toekomstperspectief. 'Wij vinden het onverantwoord om mensen te confronteren met slecht nieuws, zolang we niet weten wat we ze mogen bieden.'
Ondertussen lopen de tekorten op. Huirne: 'Wij proberen de verliezen zoveel mogelijk te beperken. In onze begroting hebben we erop gerekend dat we personeel dat af moet vloeien voor de zomer duidelijkheid geven. Als er snel een afspraak komt tussen de bonden en Wageningen UR, halen we dat nog.'
De raad van bestuur wil volgens woordvoerder Simon Vink niet op de opmerkingen van Huirne reageren voordat de onderhandelingen met de bonden zijn afgerond./ KV