Nieuws - 1 januari 1970

Reorganisatie IAC verloopt moeizaam

Reorganisatie IAC verloopt moeizaam

Reorganisatie IAC verloopt moeizaam

Het Internationaal Agrarisch Centrum (IAC) reorganiseert. Het moet flexibeler worden om beter in te spelen op veranderingen in het veld van internationale samenwerking. Bovendien moet het IAC marktgerichter gaan werken. Tien medewerkers verlaten deze instelling en ze stoot taken af

Sinds 17 mei heeft het IAC, dat professionals uit ontwikkelingslanden en landen in transitie traint, drie thematische afdelingen in plaats van zeven sectoren. Ook komt er een stafbureau en een bedrijfsbureau, wat de vroegere platte organisatie meer structuur moet geven

De reorganisatie vindt plaats zonder gedwongen ontslagen. Waarnemend directeur ir Pieter Gooren: Dat was ook een eis van het ministerie. Toch moest er veel veranderen en kwam er geen extra geld om nieuwe mensen aan te stellen, zoals marketingdeskundigen. Dat maakt het proces heel moeizaam. Een aantal medewerkers paste minder goed in de nieuwe organisatie. Een vijftal daarvan vertrok via een vervroegde uittreding. Voor nog eens vijf medewerkers wordt nu herplaatsing binnen LNV gezocht.

Het IAC gaat taken afstoten die het niet tot zijn kern vindt behoren. Een daarvan is de deskundigenbemiddeling voor ontwikkelingswerkers. Gooren: Dat is een taak die KLV beter kan doen. Een apart bemiddelingsbureau voor tropengangers is niet van deze tijd. Daarnaast gaat het IAC het werk van de interne offset-drukkerij uitbesteden. Ook zal het IAC in de toekomst geen congressen meer organiseren. Volgens het ministerie zijn dat zaken die beter in de markt georganiseerd kunnen worden. Het hotel dat in het Wageningen International Conference Centre zat, was al langer onafhankelijk van het IAC

Naast deze huidige reorganisatie gaat het IAC in de toekomst ook integreren met Wageningen UR. Gooren: De reorganisatie die nu plaatsvindt, is eigenlijk achterstallig onderhoud. Daarnaast zijn er al langer plannen om de bestaande samenwerking met LUW en DLO vaste vorm te geven en mogelijk uit te breiden. Volgens Gooren zal de integratie tussen IAC en Wageningen UR nog even op zich laten wachten. Pas in het najaar wordt naar verwachting het overleg tussen IAC en Wageningen UR opgepakt. LNV en Wageningen UR stellen dan een werkgroep samen, die de integratie vorm gaat geven. J.T