Nieuws - 1 januari 1970

Renes docent van het jaar

Tijdens de nieuwjaarsborrel van de studentenraad is drs Reint-Jan Renes, verbonden aan de sectie Communicatiewetenschap, uitgeroepen tot docent van het jaar 2005.

Ruim 660 studenten brachten hun stem uit voor de verkiezing van de beste docent. De jury, bestaande uit zeven studenten, was unaniem in haar oordeel en roemde hem om zijn enthousiasme en zijn actuele colleges, waarin hij onder meer de film 9/11 gebruikte.
Renes, die nog maar twee jaar aan Wageningen Universiteit verbonden is, geeft het vak Communication and persuasion aan bachelor- en masterstudenten. Ook levert hij een bijdrage aan de vakken van de leerstoelgroep Marktkunde en consumentengedrag en de leerstoelgroep Levensmiddelenmicrobiologie. Hij zei ‘erg trots’ te zijn, maar vreesde ook de hoge verwachtingen die studenten nu van hem zouden hebben. De invloed van verwachtingen is één van de thema’s waarin hij zijn studenten onderwijst.
De prijs van het Wageningen Universiteits Fonds is bedoeld om excellent onderwijs te bevorderen en goede docenten te honoreren. Sinds vorig jaar wordt de prijs ieder jaar uitgereikt en kunnen studenten via internet hun voorkeur bekend maken. Uit de genomineerden kiest de jury één winnaar. De prijs bestaat uit het beeldje ‘De leermeester’. Daarnaast heeft het college van bestuur besloten voortaan ook een geldbedrag aan de prijs te koppelen. Renes ontving uit handen van rector magnificus prof. Bert Speelman een cheque van 2500 euro, 'te besteden aan onderwijs'. Ook de winnaar van vorig jaar, dr Gosse Schraa, rijgt alsnog deze geldprijs. / JH