Nieuws - 1 januari 1970

René Hoevenaren en Tineke Nota, Bedrijfsmaatschappelijk Werk

René Hoevenaren en Tineke Nota, Bedrijfsmaatschappelijk Werk

René Hoevenaren en Tineke Nota, Bedrijfsmaatschappelijk Werk


‘Het is belangrijk tijdig te signaleren of een medewerker in de knel zit’

Op de achterkant van de folders van het Bureau Bedrijfsmaatschappelijk Werk
staat de aanmoedigende slogan: 'Blij dat ik de stap gezet heb'. Binnenin:
'BMW is onafhankelijk, BMW is toegankelijk!' Mét uitroepteken. Alle
medewerkers van Wageningen UR die iets op hun lever hebben, kunnen er
terecht.

Ondanks de laagdrempeligheid, die BMW claimt, moet toch die eerste stap wel
gezet worden. Het vertrouwen, om risicoloos je hart te kunnen uitstorten
bij mensen die je niet kent, moet er wel zijn. ,,We hebben ons
beroepsgeheim'' stipuleert Tineke Nota, bedrijfsmaatschappelijk medewerker.
,,En we zijn absoluut onpartijdig.'' René Hoevenaren, sinds 2000 hoofd BMW,
bevestigt dat nadrukkelijk. ,,Alles wat de cliënt ons vertelt, blijft
tussen ons. Alleen wanneer hij/zij toestemming geeft, wordt het betreffende
probleem met iemand anders besproken. Dat kan een chef zijn, of een collega
die betrokken is bij de situatie.''
Het bureau telt, inclusief de secretaresse, zeven medewerkers. Soms wordt
een ingewikkelde vraag met de BWM-collega's besproken, maar altijd anoniem;
bovendien geldt geheimhouding voor het hele bureau. Werkdruk en werkstress
lopen voorop in het percentage aanmeldingen.
Hoewel beide BMW’ers hun eigen gebied hebben waarbinnen zij 'opereren',
lopen de zaken steeds meer door elkaar. ,,Een mens is een mens, een
probleem een probleem,'' simplificeert Hoevenaren de gang van zaken.
De problemen zijn voor ruim 80% werkgericht, gerelateerd aan loopbaan,
collega’s of functies, zo’n 20% heeft een andere oorzaak: de thuissituatie,
relatieproblemen of ziekten. ,,Het komt ook voor dat je met terminale
patiënten te doen krijgt. Dat heeft wel effect op het werk als zoiets
jezelf of je gezin overkomt.’’
Maar BMW gaat beslist niet als relatietherapeut aan het werk. Daar zijn ze
niet voor. Wel is het van belang dat er in dergelijke gevallen iets wordt
georganiseerd. Tijdelijk verlof, bijvoorbeeld. BMW geeft daarover alléén
advies.
Tineke Nota: ,,We hebben geen beslissingsbevoegdheid. Die ligt bij het
afdelingshoofd van de cliënt. Wij vragen: 'Wat heb jij (cliënt) nodig in
deze situatie?' Ze weten meestal niet hoe ze 'eruit' moeten komen. Daarbij
kunnen we hulp bieden. En we zijn écht heel laagdrempelig! We stellen
vragen waardoor de mensen zelf een beeld krijgen van wat er aan de hand
is...''
Hoevenaren vult aan: ,,Wat vaak voorkomt, is dat iemand niet 'nee' kan
zeggen, uit loyaliteit ten opzichte van de organisatie, of te ambitieus is,
of inhoudelijk zeer bevlogen is met het werk, terwijl de organisatie steeds
meer vraagt, te snel verandert, niet duidelijk communiceert. Dan komen
mensen in de knel. Ook kan het aan de kwaliteit van leidinggeven liggen.
Voor leidinggevenden,voor wie BMW een aparte folder heeft, is het
belangrijk dat zij tijdig de signalen van hun medewerkers herkennen.''
Nota vindt het belangrijk dat iedereen weet dat BMW een 'veilige plek' is.
,,We oordelen niet. We zijn wél ‘spiegelend, confronterend’.''
Dat moet wel, want in het boekje 'Vitaliteit van werknemers en organisatie'
dat BMW in 2000 heeft uitgegeven en dat vergezeld gaat van een
aanbevelingsbrief van Cees Veerman, worden voorbeelden van stressoproepende
elementen beschreven. Als je met enthousiasme aan een nieuw project bent
begonnen en je collega-partner wordt ziek en vervangen door eentje waar je
de pest aan hebt vanwege zijn arrogante gedrag..dan zit je er wel even goed
dóór! Negatieve stress heet dat. Maar in een hoofdstuk, gewijd aan het
herkennen van stress bij jezelf en anderen, blijkt dat er ook positieve,
dus gezonde stress bestaat.
Desondanks klopt in vijf jaar tijd ongeveer een kwart van de 7000
werknemers, bij hen aan. Deze medewerkers voelen zich niet lekker in hun
vel of gestresst, moeten na tijdelijke arbeidsongeschiktheid reïntegreren,
vinden dat ze over- of onderbelast (dus ondergewaardeerd) zijn, of, last
but not least, kunnen de vele organisatieveranderingen niet aan. BMW
organiseert tevens workshops voor afdelingen over het herkennen en
voorkomen van werkstress.
Tineke Nota: ,,Wij willen een klankbord zijn, ook voor mensen die gewoon
even behoefte hebben aan een gesprek.''
Nota en Hoevenaren kunnen de krant vullen met anonieme voorbeelden en
adviezen. Je zou wensen dat ze het niet te druk krijgen, maar het is
prettig te weten dat ze er zijn.
Lydia Wubbenhorst

Fotobijschrift:
Tineke Nota en René Hoevenaren van het Bedrijfsmaatschappelijk Werk, dat in
vijf jaar een kwart van de werknemers over de vloer krijgt. ,,Wat vaak
voorkomt, is dat iemand niet 'nee' kan zeggen’’, aldus Hoevenaren.