Nieuws - 21 september 2006

Relatie met begeleider groot struikelblok PhD’er

Niemand geeft om je. Je staat er alleen voor. Anticipeer op het vijandig worden van één van je begeleiders. Plan alternatieven en neem het initiatief om je eigen begeleiding te managen. Wees cynisch. Dit zijn enkele van de adviezen die de PhD’ers van Experimental Plant Sciences kregen op de aio-dag.
Volgens de twee coaches die de cursus Self and context management geven is de relatie tussen de aio en zijn begeleider nog steeds oorzaak nummer één van een langere duur van het promotieonderzoek.
In de drie jaar dat de trainers de cursus geven aan Wageningse promovendi kwamen ze er achter dat deze over het algemeen tevreden zijn over hun begeleiding. Wel zouden veel begeleiders meer moeten weten over de culturele achtergrond van hun PhD’ers. Vooral studenten uit Zuidoost-Azië staan anders tegenover hiërarchie en stappen minder snel naar de begeleider als hen iets dwars zit.
Andere klachten zijn dat begeleiders meer focussen op de inhoud dan op het proces, dat ze vaak een te hoge verwachting hebben en dat ze vaag zijn over taken en verantwoordelijkheden.
Zouden de coaches dan niet beter de begeleiders kunnen gaan trainen? Nee. Begeleiders zouden zich volgens de coaches wel bewust moeten zijn van hun manier van handelen. Maar de promovendus zal het initiatief moeten nemen om een goede relatie te krijgen met zijn begeleider.