Nieuws - 22 september 2015

Rekenmodel voor ammoniakbeleid niet goed onderzocht

tekst:
Albert Sikkema

De reviewcommissie die het Nederlandse ammoniakbeleid beoordeelt, kan geen goed oordeel vellen over het rekenmodel voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Toch bestempelt staatssecretaris Dijksma het commissie-advies over dit rekenmodel als positief.

De internationale reviewcommissie onder leiding van de Brit Mark Sutton is positief over het ammoniakmodel AERIUS, dat de overheid gebruikt om het ammoniakbeleid te effectueren,  schrijft staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. Maar de commissie kon dat model niet goed beoordelen vanwege ‘insufficient information’.

Het AERIUS model rekent de ammoniakemissie en –depositie uit op lokaal niveau in Nederland. Dit vormt de onderbouwing van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de basis van de mestwetgeving. De internationale commissie stelt zich de vraag of het AERIUS model wetenschappelijk gezien goed in elkaar steekt. Ze antwoordt: ‘Yes, as far as the Panel can see, based on the information presented. However, insufficient information was provided on the technical basis of the AERIUS model, which should be subjected to ongoing research.’ De staatssecretaris stuurde dit rapport op 8 september naar de Tweede Kamer, samen met een aanbiedingsbrief. Daarin schrijft Dijksma dat ze blij is met het positieve oordeel over AERIUS.

Het model is ‘world leading’ vanwege zijn gedetailleerde informatie op boerderijniveau, maar een grondig peer-review onderzoek naar het model heeft hoge prioriteit, aldus de commissie. Verder denkt de commissie dat er meer gegevens nodig zijn over de lokale weersomstandigheden en het feitelijke gedrag van veehouders om het model betrouwbaarder te maken. Omdat dit model een centrale rol blijft spelen in het Nederlandse mestbeleid, is extra onderzoek nodig, meent de commissie. Samen met haar college bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu denkt Dijksma na welke aanbevelingen van de commissie ze gaat overnemen.

De commissie beveelt aan om nieuwe modellen te ontwikkelen die meer gebruik maken van actuele meteorologische, landbouwkundige en bodemkundige kennis. Ook adviseert ze om hiervoor extra metingen uit te voeren. Het is belangrijk dat het model AERIUS goed wordt getest en desgewenst wordt verbeterd, zegt de Wageningse ammoniak-onderzoeker Gerard Velthof. ‘Je hebt zo’n gedetailleerd model echt nodig als je de boeren op boerderij-niveau wilt afrekenen op hun ammoniakuitstoot.’

Lees ook