Organisatie - 12 november 2015

Rekenkamer onderzoekt vastgoedbeleid Wageningen Universiteit

tekst:
Hoger Onderwijs Persbureau
1

De Algemene Rekenkamer houdt komend jaar het vastgoedbeleid van zes universiteiten tegen het licht. Het is onderdeel van een langlopend onderzoek naar hoe de publieke sector omgaat met zijn gebouwen.

Ook Wageningen Universiteit zal door de rekenmeesters worden bekeken, naast de universiteiten van Utrecht, Twente, Maastricht, Leiden en Tilburg. Volgens een woordvoerder van de Algemene Rekenkamer zijn de zes instellingen niet geselecteerd omdat hun vastgoedbeleid bijzonder risicovol is. “Er golden allerlei criteria en een daarvan was dat er geen dubbel onderzoek moet worden gedaan.” Het onderzoek is net begonnen en moet binnen een jaar zijn afgerond.

Het lopende interne onderzoek naar het bekritiseerde vastgoedbeleid van de Universiteit van Amsterdam bijvoorbeeld was reden om die instelling over te slaan. 'We willen elkaar niet voor de voeten lopen. Er is overigens wel contact met de UvA-onderzoekers.'

De vastgoedaffaire bij het ROC-Leiden, dat veel te grote gebouwen neerzette, is niet de aanleiding voor het onderzoek. “Wij constateren al langer dat het vastgoedmanagement bij de rijksoverheid en organisaties als de politie, het basis- en voortgezet onderwijs, de rechterlijke macht en defensie soms te wensen overlaat”, zegt de woordvoerder. 'Het rijksbeleid op dit terrein is beperkt ontwikkeld, terwijl er van alles gebeurt. Vandaar dat we de vinger goed aan de pols houden en verbeteringen voorstellen.'

Re:acties 1

 • Aart-Jan

  Ik ben benieuwd wat er naar boven gaat komen. Het vastgoed beleid van de uni intereseerd mij al langer, want hier zijn wel degelijk vragen bij de te stellen.

  Op een vorig jaar gepresenteerd onderzoek van de rijksoverheid blijkt dat ook Wageningen risicovolle Derivaten heeft welke een bedrag van 17.000.000 afdekken, 5% van de totale balans. Hierdoor betaald de uni dus meer rente dan marktconform nodig is. Dit geld gaat dus naar banken in plaats van onderwijs.

  Daarnaast kunnen we uit het rapport opmaken dat er door de uni niet in lijn is gehandeld met de richtlijnen uit de regeling Beleggen & Belenen, wat in feite neerkomt op speculatie met risicovolle derivaten, iets waar de universiteit volgens mij verre van dient te blijven, wij zijn geen beleggingsinstituut.

  Maar ook de ontwikkelingen omtrent de campus dienen in de gaten gehouden te worden. Want hoe zit het met de Drijen en overig vastgoed buiten de campus. Het masterplan voor de ontwikkeling van de campus heeft waarschijnlijk rekening gehouden met verkoop van deze vastgoed objecten, wat door de crisis niet is gelukt. Wat heeft dit voor effect op de lange termijn? Moet de uni nog afwaarderen op het vastgoed, en wat betekend dit voor de liquiditeit van de uni op het moment dat ze dit wel gaan doen? Moet er dan nog harder bezuinigd worden?

  Ik verwacht dat het vastgoed beleid van de uni nog een staartje gaat krijgen, met alle gevolgen van dien.

  Ik zie uit naar het rapport.

  Reageer
  • Aart-Jan

   Het desbetreffende rapport:

   https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/11/20/inventarisatie-derivaten-bij-onderwijsinstellingen-in-het-mbo-en-ho-herziene-versie


Re:ageer