Nieuws - 15 december 2011

Reispapier


Het bestuursarchief staat in containers klaar voor de verhuizing naar gebouw Atlas. De achtergebleven stellingen liggen vol met omgevallen, lege ordners en rotzooi.

4-archief-CMGZ-GA-74762.jpg
Het gaat om vijfhonderd strekkende meter archief. Dat zijn 2,25 miljoen vellen papier rekent archiefmedewerker Theo Hoksbergen voor. Hij hoopt dat het de laatste verhuizing is: 'Ik heb de verhuizing van 1990 ook meegemaakt.' In zekere zin zeulen de archivarissen een relikwie mee. Het archief wordt in hoog tempo digitaal en ze beheren dus eigenlijk twee versies. Zodra ze aan de wettelijke eisen voldoen, komt het archief op twee servers. Weemoed voelt Hoksbergen niet over het verdwijnen van de bijvoorbeeld de ouderwetse paternosterkasten. 'Papier is hartstikke leuk, maar ik zie digitalisering ook positief.'