Nieuws - 26 april 2007

Reisafstand bepaalt studiekeuze

De invloed van onafhankelijke informatie op studiekeuze is nog altijd marginaal. Studenten kiezen hun instelling eerder uit op reisafstand, reputatie en aantrekkelijkheid van de stad dan op onderwijskwaliteit.
Voor ruim de helft van de hbo-studenten (56 procent) is reisafstand het belangrijkste criterium bij de keuze van hun hogeschool. Minder genoemde argumenten zijn de reputatie van de instelling (42 procent) en onderwijskwaliteit (40 procent).
Universitaire studenten vinden de uitstraling van de universiteit (58 procent) en de aantrekkelijkheid van de universiteitsstad (56 procent) belangrijker dan de reistijd (48 procent). Voor veertig procent is de kwaliteit van onderwijs en opleiding het belangrijkste keuzemotief.
Een en ander blijkt uit een rapportage die het Nijmeegse onderzoeksbureau Iowo in opdracht van Studiekeuze123.nl heeft gemaakt. Het onderzoek baseert zich op de Instroommonitor 2005-2006, waarvoor 25 duizend studenten zijn ondervraagd.
Websites, brochures en voorlichtingsdagen van instellingen worden veel gebruikt bij het bepalen van de studiekeuze. Maar ouders hebben uiteindelijk de meeste invloed, zeggen 47 procent van de mannen en 54 procent van de vrouwen. Onafhankelijke informatiebronnen als de Keuzegids Hoger Onderwijs en de website Studiekeuze123.nl beïnvloeden drie procent van de hbo-studenten en dertien procent van de universitaire studenten.
‘Vreemd genoeg kiezen aankomende studenten nog naïef, zonder zich goed te laten voorlichten’, zegt Wilma de Buck, programmamanager van Studiekeuze 123. ‘Op andere terreinen zijn vergelijkende consumentensites razend populair.’