Nieuws - 13 september 2017

Regie over rondweg bij provincie

tekst:
Roelof Kleis

Wageningen is de regie over de rondweg om de campus zo goed als kwijt. De statencommissie voor bereikbaarheid lijkt provinciaal ingrijpen te steunen.

© Roelof Kleis

Dat bleek gistermiddag tijdens de eerste zitting na het zomerreces van de commissie Bereikbaarheid en Openbaar Vervoer. Op de agenda stond het voornemen van het dagelijks bestuur van de provincie om een zogeheten inpassingsplan te maken voor een rondweg om de campus. Met zo’n plan neemt de provincie de regie voor deze lokale weg over van Wageningen.

Dassenbos
Zo’n ingreep is volgens GS nodig omdat de Wageningse politiek er zelf niet meer uitkomt. De bereikbaarheid van Wageningen, en met name de campus, leidt al jarenlang tot verhitte discussies. Vlak voor de zomer besloot de gemeenteraad tot een rondweg dwars over het terrein van WUR en langs de oostkant van het Dassenbos. Daarmee werd het voorstel van het eigen college -en een groot deel van de betrokken partijen- gepasseerd voor een westelijker route

We koersen af op een impasse en dus hebben we ingegrepen
Josan Meijers, gedeputeerde

Daarmee was voor GS de maat vol. ‘WUR kan met zo’n oplossing niet uit de voeten en zij zijn de eigenaar van de grond’, reageerde gedeputeerde Josan Meijers op kritische vragen van met name de ChristenUnie. ‘En dus koersen we af op een impasse en hebben we ingegrepen. Het gaat hier weliswaar om een gemeentelijke zaak, maar wel een met bovenlokale effecten. We zijn al sinds 2009 met de bereikbaarheid van Wageningen bezig en het proces heeft niet het gewenste resultaat gehad.’

Coalitie
Het voornemen van GS om de regie over te nemen, kreeg de uitgesproken steun van coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA. Alleen D66 hield nog een slag om de arm en wil eerst weten wat het inpassingsplan nou precies behelst. Van de overige partijen bleek alleen de SGP voor. De ChristenUnie, SP, PVV, GroenLinks, 50Plus en de Partij voor de Dieren zijn om verschillende redenen tegen provinciaal ingrijpen. Het inpassingsplan wordt over twee weken voorgelegd aan Provinciale Staten.