Organisatie - 13 september 2017

Regie over rondweg bij provincie

tekst:
Roelof Kleis
3

Wageningen is de regie over de rondweg om de campus zo goed als kwijt. De statencommissie voor bereikbaarheid lijkt provinciaal ingrijpen te steunen.

© Roelof Kleis

Dat bleek gistermiddag tijdens de eerste zitting na het zomerreces van de commissie Bereikbaarheid en Openbaar Vervoer. Op de agenda stond het voornemen van het dagelijks bestuur van de provincie om een zogeheten inpassingsplan te maken voor een rondweg om de campus. Met zo’n plan neemt de provincie de regie voor deze lokale weg over van Wageningen.

Dassenbos
Zo’n ingreep is volgens GS nodig omdat de Wageningse politiek er zelf niet meer uitkomt. De bereikbaarheid van Wageningen, en met name de campus, leidt al jarenlang tot verhitte discussies. Vlak voor de zomer besloot de gemeenteraad tot een rondweg dwars over het terrein van WUR en langs de oostkant van het Dassenbos. Daarmee werd het voorstel van het eigen college -en een groot deel van de betrokken partijen- gepasseerd voor een westelijker route

We koersen af op een impasse en dus hebben we ingegrepen
Josan Meijers, gedeputeerde

Daarmee was voor GS de maat vol. ‘WUR kan met zo’n oplossing niet uit de voeten en zij zijn de eigenaar van de grond’, reageerde gedeputeerde Josan Meijers op kritische vragen van met name de ChristenUnie. ‘En dus koersen we af op een impasse en hebben we ingegrepen. Het gaat hier weliswaar om een gemeentelijke zaak, maar wel een met bovenlokale effecten. We zijn al sinds 2009 met de bereikbaarheid van Wageningen bezig en het proces heeft niet het gewenste resultaat gehad.’

Coalitie
Het voornemen van GS om de regie over te nemen, kreeg de uitgesproken steun van coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA. Alleen D66 hield nog een slag om de arm en wil eerst weten wat het inpassingsplan nou precies behelst. Van de overige partijen bleek alleen de SGP voor. De ChristenUnie, SP, PVV, GroenLinks, 50Plus en de Partij voor de Dieren zijn om verschillende redenen tegen provinciaal ingrijpen. Het inpassingsplan wordt over twee weken voorgelegd aan Provinciale Staten.

Re:acties 3

 • Liedje O. Borne

  Heel begrijpelijk: veiligheid voor fietsers is belangrijk: schone lucht voor bewoners woonwijken in Wageningen Noord Oost ook. Intelligentie gevraagd en daadkracht. Blijkbaar meer bij GS aanwezig dan bij dit college. Overigens is de file OP de Campus elke dag ernstig te noemen (tsusen 16-18 uur). Ook niet zo intelligent van onze kennisinstituten? Liedje OB

  Reageer
 • Marijke Kuipers

  Oud denken, oud beleid. We hebben zoveel innovatieve denkers, waarom doet de provincie en WUR daar niets mee? De provincie neemt geen kennis van de enorme participatieve inbreng vanuit de bevolking, Een bos kappen en asfalt aanleggen is totaal onwenselijk uit klimaatoogpunt.Een reeds supergevaarlijk kruispunt voor 1/10 van de Wageningse bevolking nog gevaarlijker maken is spelen met levens. Laten we praten over WURgeningen ipv Wageningen. Onze grootgrondbezitter houdt namelijk geen rekening met ons inwoners.

  Reageer
 • Renaat Van Rompaey

  "Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Gemeenten en provincies hebben een door de Grondwet gewaarborgde eigen positie in ons bestuurlijk bestel. Het zijn zelfstandige
  bestuurslagen met een eigen rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging, een eigen belastinggebied en een eigen regelgevende bevoegdheid. Er bestaat dus ook geen wettelijke hiërarchie tussen de verschillende bestuurslagen. Zij zijn gelijkwaardig aan elkaar."

  Ik citeer uit het Beleidskader schorsing en vernietiging van gemeentelijke besluiten. De Wet Revitalisering Generiek Toezicht van 2012 bepaalt hoe het besluit van de Gemeenteraad van 3 juli 2017 vernietigd kan worden omdat het "in strijd zou zijn met het recht of met het algemeen belang".

  Het ziet ernaar uit dat de termijnen intussen verstreken zijn en het besluit van de Wageningse Gemeenteraad onherroepelijk geworden is.

  Ik ben benieuwd naar het milieu-effectenrapport van dit project, dat toch iets meer is dan een nieuwe weg door een weiland.

  Reageer

Re:ageer