Nieuws - 22 mei 2014

‘Regering moet nertsenfokkers compenseren’

tekst:
Albert Sikkema

Het fokken van nertsen wordt voorlopig niet verboden, oordeelde de rechtbank in Den Haag op 21 mei. ‘Ik vind de uitspraak niet verrassend’, zegt dierenwelzijnsonderzoeker Hans Hopster.

De rechters zetten een streep door de wet die het houden van pelsdieren per 2024 zou verbieden. De nertsenfokkers worden financieel getroffen door de wet en moeten een schadevergoeding krijgen, aldus de rechtbank.

‘Op de wet die het fokken van pelsdieren verbiedt, valt wel wat af te dingen’, zegt Hopster. ‘De wet verbiedt het fokken van pelsdieren, maar voorziet niet in een schadeloosstelling voor de circa 160 nertsenbedrijven. Ik vind ook dat je niet zomaar iemands broodwinning kunt afpakken, dat druist in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. Hoezeer het welzijn van dieren mij ook aan het hart gaat.’

De nertsenfokkers verdienen goed. Moeten die dan schadeloos worden gesteld?

‘Dat is een raar argument. Je zegt toch ook niet tegen ontslagen Tweede Kamerleden en ministers dat ze geen wachtgeldvergoeding hoeven te krijgen omdat ze daarvoor goed hebben verdiend? We hebben het bij de nertsenfokkers over familiebedrijven die bijvoorbeeld een kansrijke onderneming voor de kinderen willen opbouwen. Uiteraard kun je de politieke afweging maken om de pelsdierfokkerij te verbieden, maar ik ben blij dat de rechters verder kijken dan uitsluitend die politieke afweging.’

De politieke afweging om de nertsenhouderij te verbieden staat niet ter discussie?

‘Nee, de rechtbank vindt dat de ondernemers een schadevergoeding moeten krijgen. Mijn collega Willy Baltussen bij het LEI heeft uitgerekend om welke bedragen het dan gaat. In 2012 bestond de Nederlandse pelsdierhouderij uit ongeveer een miljoen moederdieren. Een verbod zou leiden tot zo’n 500 miljoen euro inkomensschade, plus tientallen miljoenen aan vermogensschade en sloopkosten. De vraag die de regering nu moet beantwoorden is: mag ons ethische besluit om de pelsdierfokkerij te verbieden honderden miljoenen euro’s kosten?’

Het verbod was toch ingegeven door het slechte dierenwelzijn?

‘Aanvankelijk wel, maar daar is wel iets op af te dingen. We weten helemaal niet hoe het nu staat met het welzijn van de nertsen, want daar is in Nederland de laatste twintig jaar niet naar gekeken. Lang geleden hebben nertsenfokkers een plan afgesproken met het ministerie om het welzijn van de nertsen te verbeteren, maar de welzijnswinst voor de nertsen is nooit geëvalueerd. Het verbod is ingesteld op ethische gronden: heiligt het doel de middelen? Ofwel: accepteer je intensieve veehouderij voor de productie van bont? Ik vind het bijzonder dat het welzijn van nertsen geen rol meer lijkt te spelen in de afweging of je de pelsdiersector in Nederland wilt verbieden.’