Nieuws - 16 mei 2002

Regering benoemt genenbank tot wettelijke verplichting

Regering benoemt genenbank tot wettelijke verplichting

In de nieuwe nota Bronnen van bestaan bestempelt de Nederlandse regering het behoud en het beheer van genen van planten en dieren als een wettelijke verplichting. Daarmee bevestigt de regering dat het bij Plant Research International ondergebrachte Centre for Genetic Resources (CGN), de Nederlandse genenbank, ook in de toekomst juridisch los zal staan van DLO.

Volgens CGN-directeur dr Bert Visser is de benoeming tot wettelijke verplichting om twee redenen belangrijk. "De regering geeft aan dat ze voor langere termijn dingen wil regelen; daarmee maakt ze het CGN onderdeel van langlopende verplichtingen. Een intern gevolg is dat de regering bevestigt dat ze het CGN los wil zien van de instituten binnen DLO."

Het CGN beheert sinds 1986 zo'n 22.000 monsters van twintig landbouwgewassen. Per jaar worden er tussen de vijf- en zesduizend monsters gebruikt door veredelingsbedrijven, onderzoeksinstellingen, boerenco?peraties en andere organisaties. Daarnaast onderhoudt het CGN de website www.absfocalpoint.nl van het Nationale Informatiecentrum Genetische Bronnen, waarmee Nederland volgens de nota wereldwijd een bijdrage levert aan het toegankelijk maken van genetisch materiaal.

In de nota legt de Nederlandse overheid voor het eerst afspraken vast over de omgang met genetische bronnen. De nota is ondertekend door staatssecretaris Faber van natuur en de ministers Pronk van milieu en Herfkens van ontwikkelingssamenwerking. Dat biedt volgens Visser mogelijkheden tot samenwerking. "Met name Ontwikkelingssamenwerking is een belangrijke potenti?le partner en financier."

De nota borduurt voort op internationale afspraken. In november 2001 werden onder auspici?n van de FAO multilaterale afspraken gemaakt over de uitwisseling van genen van grote voedselgewassen die essentieel zijn voor de voedselzekerheid, zoals granen, bonen en aardappelen. Tijdens de biodiversiteitconferentie vorige maand in Den Haag zijn afspraken gemaakt over groentes als paprika en komkommers en over alle siergewassen.

Hiermee werd een stap gezet om uit de impasse te komen van het ontbreken van strenge regels, waardoor onderzoekers met zaden in hun bagage in theorie konden worden opgepakt voor illegale uitvoer. Visser juicht de internationale afspraken toe. "Het zal voor ons leiden tot een grotere effectiviteit. Het betekent hopelijk dat we makkelijker aan materiaal kunnen komen, maar ook dat we beter weten tegen welke voorwaarden we materiaal kunnen leveren aan bijvoorbeeld veredelingsbedrijven." | M.W.