Nieuws - 1 januari 1970

Regenmaker

Regenmaker

Regenmaker

Een Russische fysicus wil door luchtdeeltjes te ioniseren in Mexico-stad regen opwekken. Die regen moet helpen de vervuilde lucht in de stad schoon te wassen. Levert geïoniseerde lucht regen op?


Het idee is dat je aërosolen - vaste stofdeeltjes in de lucht die een product zijn van bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen of menselijke activiteiten - een elektrische lading geeft. Op die geïoniseerde deeltjes zetten zich wolkendruppels af. Maar dan heb je nog geen regendruppels

Het grootste maar rond dit plan is de hoeveelheid energie die je nodig hebt. Het kost gewoon heel veel als je op grote schaal deeltjes wilt ioniseren

Verder heb je te maken met een verontreinigde omgeving. Ik ken de details van dit plan niet, maar ik neem aan dat ze aan het aardoppervlak willen ioniseren en niet met antennes aan vliegtuigen gaan rondvliegen. Geïoniseerde deeltjes hechten zich makkelijk aan de luchtverontreiniging vlak boven het aardoppervlak. Maar je moet die deeltjes juist hoog in de atmosfeer hebben, bij een temperatuur aardig onder het nulpunt, wil je wolken zo ver krijgen dat ze gaan regenen

Dichter bij het aardoppervlak krijg je mistachtige bewolking die nauwelijks regen oplevert. In het gunstigste geval krijg je laag bij de grond een iets grotere kans op bewolking, namelijk als de ionen zich hechten aan de luchtverontreiniging

Een probleem blijft natuurlijk dat zo'n experiment eenmalig is. Stel dat je hoofdpijn hebt, je neemt een aspirientje en de hoofdpijn gaat over. Weet je dan zeker dat het door dat aspirientje komt? En als je zo'n antenne aanzet en er ontstaat bewolking, komt dat dan door die antenne? Dat kun je nooit verifiëren. Je kunt iets zinnigs concluderen als je heel veel proefpersonen een aspirientje laat nemen. Maar we hebben maar oon aarde en oon Mexico-stad. Zo'n experiment moet je dus vele jaren achtereen doen voordat je er iets van kan zeggen. Tenzij het opeens elke dag gaat hozen, maar dat zou me verbazen. Ik heb dus zeer grote twijfels of dit wel werkt

Als mensen zich op grote schaal met de natuur bemoeien, gaat het meestal fout, zeker bij bio-engineering. Ofwel het gewenste effect treedt niet op; 362f je hebt wel effect, maar met onverwachte en vervelende bijwerking; 362f het loop helemaal uit de hand

Gelukkig kan dit experiment niet heel erg misgaan. Er zijn wel meer plekken waar sterke elektromagnetische velden worden opgewekt, bijvoorbeeld bij zendmasten, zonder dat dat veel invloed heeft op het weer. Daar moet je geen paniek over opwekken. Waarschijnlijk gebeurt er niks of is er slechts een heel klein effect

Als Mexico het geld ervoor overheeft, moeten ze het doen. Maar als ze echt de luchtverontreiniging willen aanpakken, kunnen ze dat geld misschien beter steken in de vermindering van de uitstoot van gassen