Nieuws - 1 januari 1970

Regen bepaalt of savanne volgroeit

Ecologen wisten tot op heden niet precies waarom de ene savanne volgroeit en de andere niet. Uit nieuw onderzoek blijkt dat niet branden, grazers en de bodemgesteldheid bepalend zijn, maar de gemiddelde hoeveelheid neerslag.

Bij meer dan 650 millimeter per jaar verandert de savanne geleidelijk in bos. Dat schrijven 24 ecologen uit dertien landen, waaronder prof. Herbert Prins van de leerstoelgroep Resource ecology, in het tijdschrift Nature van deze week. De onderzoekers bekeken 850 gebieden in Afrika, dat voor de helft uit savanne bestaat.
In Afrika blijven bij een neerslag boven de 650 millimeter ook wel savannes bestaan, maar die blijven alleen in stand door branden, betreding en andere menselijke invloeden. De helft van de savannes in Afrika classificeren de onderzoekers daarom als instabiel. Zonder de verstoringen zullen deze savannes bossen worden, verwachten de onderzoekers.
Het voortbestaan van de savanne is belangrijk voor de mensen en de natuur. Savannes bestrijken een vijfde deel van het aardoppervlak, en miljoenen, veelal arme mensen zijn van het ecosysteem afhankelijk. Savannes herbergen bijvoorbeeld in Afrika een rijk ecosysteem met leeuwen, buffels en olifanten. Bebossing van savannes kan leiden tot een veel groter risico op bosbranden. / MW