Nieuws - 1 november 2012

Regeerakkoord: natuur wint, student verliest

Al na een krappe vijftig dagen formeren ligt er een VVD-PvdA-akkoord.
Wat betekent dit voor onderzoek, onderwijs en de Wageningse domeinen?

4-ANP-20933313.jpg
Allereerst zal het veel Wageningers verheugen dat het natuurbeleid van staatssecretaris Bleker flink wordt vertimmerd. Zo gaat de ecologische hoofdstructuur (EHS) toch door, compleet met verbindingszones. Wel gaat de realisatie wat langer duren. Verder wordt de Zeeuwse Hedwigepolder ontpolderd.
'Ik ben behoorlijk positief over deze tekst,' zegt Frank Berendse, hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie. Lezend tussen de regels door ziet hij nog meer positieve tekenen. Zo staat er dat de controversieel verklaarde Natuurbeschermingswet van Bleker 'wordt aangepast'. Berendse hoopt dat hierbij flink wordt geput uit de initiatiefwet 'Mooi Nederland' van D66, PvdA en GL, waarvoor hij zelf adviseur was. Deze wet biedt betere soortbescherming en ook voor meer gebieden dan alleen de Natura 2000-gebieden. 'Het is in dat kader positief dat we nu een PvdA-staatssecretaris (Co Verdaas, red.) krijgen na het CDA-debacle in de vorm van Bleker', zegt Berendse. 'Ik vind het alleen jammer dat natuur bij het ministerie van EL&I blijft en niet naar Infrastructuur en Milieu gaat.'
Student als melkkoe
'Het nieuwe kabinet laat het hoger onderwijs keihard vallen,' fulmineert studentenvakbond LSVb over het regeerakkoord. Voor studenten komen er inderdaad pijnlijke maatregelen aan. In het deelakkoord was er nog goed nieuws: afschaffing van de langstudeerboete. Nu is echter duidelijk dat in 2014 de basisbeurs verdwijnt om te worden vervangen door een sociaal leenstelsel - een wens van zowel VVD als PvdA. Wel blijft de aanvullende beurs behouden als tegemoetkoming aan minder gefortuneerde studenten. De maatregel levert een flinke besparing op: na enkele overgangsjaren zo'n 800 miljoen per jaar.
Máár er kwam ook nog een onverwachte maatregel uit de hoge hoed. De OV-studentenkaart wordt vanaf 2015 vervangen door een kortingskaart, die ook beschikbaar is voor mbo-studenten. De kosten daarvan zijn vervolgens wel te lenen volgens de voorwaarden van het nieuwe leenstelsel. Tot slot is er nog 20 miljoen beschikbaar om negatieve effecten van het hogere collegegeld voor een tweede studie te repareren.
Meer fundamenteel onderzoek
Er komt 150 miljoen extra beschikbaar voor fundamenteel onderzoek. 100 Miljoen daarvan is 'nieuw' geld, de andere 50 miljoen komt van elders uit de begroting. Een doekje voor het bloeden overigens, want de korting van 500 miljoen euro (aardgasbaten) op het onderzoeksbudget door de vorige regering blijft gewoon staan.
Ook voor toegepast onderzoek wordt geschoven met geld. Er komt 110 miljoen beschikbaar om samenwerking tussen kennisinstelling en bedrijven te stimuleren. Daar tegenover staat dat er wordt bezuinigd op de fiscale subsidiëring van bedrijven.   

Wageningen 'levert' weer minister
Met beoogd minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem krijgt Den Haag weer een minister die in Wageningen is opgeleid. Dijsselbloem studeerde van '85-'91 landbouweconomie. Hij is één van de drie zogenoemde Rode Ingenieurs die het tegenwoordig in de PvdA voor het zeggen hebben. De andere twee zijn partijleider Diederik Samsom (TU Delft) en Staf Depla (Wageningen). Jeroen Dijsselbloem (Eindhoven 1966) mag met recht een Wageninger heten. Hij woont hier al sinds zijn studententijd, op vijf jaar Delft na, en zat van '94-'97 in de gemeenteraad. Hij kijkt graag film in het Heerenstraattheater, zijn favoriete kroeg is Loburg en hij is bestuurslid van de Junushoff.
Met Dijsselbloem heeft Wageningen (UR) er een prominent ambassadeur bij. 'Ik ben altijd bereid Wageningen te helpen. Je houdt toch een band', zei hij in 2008 in een interview met Wageningen Update. Opmerkelijk genoeg kondigde Dijsselbloem in dat interview ook zijn vertrek uit de politiek aan. Dat was in 2008. Hij had lang genoeg in de Kamer gezeten, vond hij.
Wageningen heeft geen rijke traditie in het leveren van ministers. Voorgangers van Dijsselbloem zijn Gerrit Braks en Joris Voorhoeve. Tot aan WO II zijn daar ook nog Henk Vredeling, Anne Vondeling en Kees Staf. Cees Veerman promoveerde weliswaar in Wageningen en was bestuursvoorzitter vóór Aalt Dijkhuizen, maar studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Roelof Kleis