Nieuws - 30 september 2010

Regeerakkoord: EZ en LNV gaan op in Economie, Landbouw en Innovatie

Ruim aandacht voor economisch belang agrofoodsector in regeerakkoord. Basisbeurs blijft behouden voor Bachelorfase.

04presentatie_regeerakkoord_ANP.jpg
Vanmiddag presenteerde VVD-leider Mark Rutte het regeerakkoord. Daaruit valt op te maken dat de Wageningse lobby succesvol is. Afgelopen zomer zette de Raad van Bestuur sterk in op het economische belang van de agrofoodsector. De kreten die toen voorbij kwamen, zijn nu bijna letterlijk in het regeerakkoord terug te vinden:
‘De Nederlandse agrofoodsector bekleedt een internationale koppositie en is onderdeel van de oplossing voor de (inter)nationale uitdagingen rond voedselzekerheid, armoedebestrijding, energie, water, klimaat, vrede en stabiliteit. De land- en tuinbouw verdienen versterking, nationaal, Europees en mondiaal.'
Nieuw ministerie
Het ministerie van LNV - dat Wageningen Universiteit en hogeschool Van Hall Larenstein financiert - gaat samen met het ministerie van EZ. CDA en VVD vinden de landbouw een ‘belangrijke sector die zwaar moet meewegen in het economisch beleid.'
In het akkoord staat: ‘Het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie heeft tot taak een concurrerend, algemeen ondernemingsklimaat te bevorderen en zal een stimulerend beleid ontwikkelen voor de huidige en toekomstige economische topgebieden van Nederland, zoals water, voedsel, tuinbouw, high tech, life sciences, chemie, energie, logistiek en creatieve industrie. (...) Het groene onderwijs blijft aan de sector gekoppeld en draagt wezenlijk bij aan de kwaliteit en toekomst van de agrofoodsector.'
Natuur
Het is niet duidelijk waar het huidige LNV-onderdeel ‘Natuur' wordt ondergebracht. Rutte en Verhagen noemen wel de food valley in Wageningen, als voorbeeld van een regionaal geclusterde economie die gestimuleerd moet worden.
Basisbeurs
Opmerkelijk is dat de basisbeurs deels behouden blijft. Op CDA en PVV na wilden alle politieke partijen de studiesubsisie omzetten in een leenvorm. De nieuwe regering komt met een compromis. De basisbeurs en aanvullende beurs blijven bestaan in de bachelorfase Alleen voor de masterfase komt een sociaal leenstelsel. De opbrengsten daarvan worden geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs.'