Nieuws - 1 januari 1970

Redding

Natuurnetwerken als de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kunnen de redding zijn van bedreigde dier- en plantensoorten. Dat stelde ecoloog prof Paul Opdam van Alterra in het radioprogamma Vroege Vogels van zondag 11 januari. Hij reageerde hiermee op het nieuws dat volgens wetenschappers in Nature een kwart van de soorten uit zal sterven door de klimaatverandering.
Een vlindersoort als het veenbesblauwtje, dat voornamelijk leeft in de Nederlandse hoogveengebieden, is een van de soorten die volgens Opdam bedreigd worden.
Het uitvoeren van het Kyotoprotocol, waarin allerlei klimaatmaatregelen zijn opgenomen, is volgens Opdam het eerste wat je moet doen om de bedreigde soorten te behouden. ,,Maar met Kyoto red je het niet. Dan heb je het nog steeds over achttien procent uitsterving.''
Netwerken als de EHS brengt volgens Opdam samenhang in de natuur, waardoor het voor de soorten mogelijk wordt te migreren met de klimaatverandering mee. In de huidige versnipperde natuur kan dat niet. ,,Uit het artikel in Nature blijkt dat het aantal bedreigde soorten met versnippering twee keer zo hoog is dan zonder versnippering.'' | M.W.