Nieuws - 1 januari 1970

Rector wil weer vrijekeuzevakken

Rector wil weer vrijekeuzevakken

Rector wil weer vrijekeuzevakken


Naast de reguliere onderwijsprogramma's moet er weer ruimte komen voor
vrijekeuzevakken. Het college van bestuur stelt een 'bescheiden budget'
beschikbaar voor de ontwikkeling van voornamelijk tweepuntsvakken, gegeven
door bijzonder hoogleraren of leerstoelgroepen die binnen het reguliere
onderwijs weinig ruimte krijgen. Rector prof. Bert Speelman denkt aan tien
tot vijftien vakken die de universiteit jaarlijks kan herzien, afhankelijk
van de stand van zaken op dat moment.
De rector wil met dit voorstel tegemoetkomen aan de klacht van studenten
dat vrijekeuzeruimte mede door de invoering van vierpuntsvakken is beperkt.
Ook biedt het leerstoelgroepen die in het onderwijsproces 'wat mager
bedeeld zijn' de mogelijkheid toch studenten te trekken. Vanaf volgend jaar
is de betaling voor leerstoelgroepen afhankelijk van het aantal studenten.
|
L.M.