Nieuws - 11 maart 2014

Rector wil online onderwijs stimuleren

tekst:
Albert Sikkema

Digitaal aangeboden vakken zullen het hoger onderwijs veranderen. En daarom moet de universiteit er in investeren, stelde rector Martin Kropff tijdens de diesviering op 10 maart.

Bij MOOC’s (Massive Open Online Courses) gaat het om een serie korte filmpjes op internet, waarin topdocenten de lesstof presenteren en via quizvragen nagaan of de bezoekers de stof snappen. Huiswerk wordt vaak nagekeken door de computer en je medestudenten, die via online platforms bovendien de les met elkaar bespreken. Deze aanpak speelt in op een aantal trends in het hoger onderwijs, vertelde Kropff de aanwezigen.

Niet alleen in Wageningen groeit het aantal studenten; wereldwijd neemt het aantal studenten toe van 100 miljoen in 2000 naar 400 miljoen in 2030. Die toenemende vraag naar onderwijs roept de vraag op hoe universiteiten zowel de toegankelijkheid als de onderwijskwaliteit blijven waarborgen. Zeker in een wereld waar iedereen online communiceert met hun mobiele telefoons en de internationale samenwerking en competitie in het onderwijs toeneemt. Dat kan alleen als studenten het onderwijs onafhankelijk van tijd en plaats kunnen volgen, stelde Kropff.

Een van die vormen van afstandsonderwijs op de computer zijn de MOOC’s, de gratis online vakken die de afgelopen jaren al zo’n 7 miljoen deelnemers hebben getrokken. Vooralsnog kosten deze vakken de universiteiten geld, en daarom zijn het vooral rijke Amerikaanse universiteiten die de MOOC’s hebben ontwikkeld, maar met deze ontwikkeling zal het onderwijs zich meer en meer afspelen op online kennisplatforms. Hoewel het business model nog niet duidelijk is, moet Wageningen daarom investeren in dit type onderwijs, meent Kropff. Hij ziet een MOOC’s ook als een manier om studenten te werven en om samen te werken met internationale partners.

Hij denkt dat Wageningen goede papieren heeft om dit type afstandsonderwijs te ontwikkelen, omdat de onderwijskwaliteit hier goed is. Bovendien zet Wageningen in op multidisciplinair onderwijs om complexe maatschappelijke problemen op te lossen. Kropff denkt dat meer een meer studenten slechts een deel van hun opleiding op de campus volgen, voor bijvoorbeeld groepswerk, en dat ze de colleges meer en meer online volgen, waar ook ter wereld.