Nieuws - 15 februari 2007

Rector wil ‘niet zwaar snijden’ in FOS

Een schot in de roos was de debatavond van de studentenraad over de Financiële Ondersteuning Studenten (FOS). Hele besturen zaten in de collegebanken van de Leeuwenborch, bang voor bezuinigingen. Rector prof. Martin Kropff sprak zijn waardering uit voor actieve studenten, maar hield het bij de toezegging dat er ‘niet zwaar gesneden’ wordt in het budget.

418_nieuws.jpg
Een dwarsdoorsnee van besturend Wageningen bevolkte de zaal. Dat maakte meteen duidelijk dat de regeling de studenten na aan het hart ligt. De rector was vooral gekomen om naar de mening van studenten te luisteren. Maar hij kreeg ook de ruimte om uit te leggen waarom de raad van bestuur naar de regeling wil kijken.
‘Wageningse studenten zijn erg actief, en het is belangrijk is iets naast je studie te doen’, aldus Kropff. ‘Maar de FOS is onderdeel van de overhead. Toen we hier vorig jaar 25 procent op bezuinigden, hebben we niet in de regeling gesneden. Ons beleid gaat uit van kwaliteit, of er vraag naar is, en efficiëntie. Misschien kan ook de FOS dus wel anders.’ Hij suggereerde dat verenigingen bijvoorbeeld sponsors zouden kunnen zoeken.
Kropff gaf verder aan dat er veel geld is gemoeid met de bestuursbeurzen. ‘Een half miljoen op een onderwijsbudget van 22 miljoen. Daarom moet het ook gebruikt worden waarvoor het bedoeld is. Het is geen salaris’, benadrukte hij.
Daarna was het woord aan de zaal. Een student merkte op dat een jaar bestuurswerk meer kost dan je gecompenseerd krijgt, omdat je ook langer collegegeld betaalt en je van een studiebeurs alleen niet kunt leven. Een oud-Argobestuurder vindt dat het systeem niet gebaseerd zou moeten zijn op de studiefinanciering. ‘Het zou van moed getuigen als de universiteit in Den Haag opkwam voor haar studenten. Ze zijn blij dat we de handen uit de mouwen steken: vertaal dat dan ook in budget. En van salaris kun je bij deze bedragen echt niet spreken’, aldus Janwillem. Het leverde hem het eerste applaus van de avond op.
De studentenraad droeg vooruitlopend op eventuele bezuinigingen enkele alternatieven aan. Voor Janwillem was dat eigenlijk al een brug te ver. Anderen wilden wel creatief meedenken. De reacties op het idee om studiepunten te krijgen in plaats van geld wisselden. Sommigen zagen er wel iets in voor relatief kleine nevenklussen. ‘Als ik in ruil voor een maand FOS gewoon punten krijg voor een AMC, loop ik minder vertraging op en spaart dat ook nog eens FOS’, zei Lotte van Unitas. Het idee voor meer examenmogelijkheden werd afgeschoten. ‘Het probleem is dat ik door mijn activiteiten geen college kan volgen’, zei een van de aanwezigen.
Amrish van de studentenraad moest concluderen dat studenten iedere bezuiniging afwijzen. ‘We gaan voor de studenten staan’, liet hij weten. Kropff beloofde dat hij de opmerkingen van deze avond zal meenemen naar zijn collega-bestuurders.
Na afloop wilde hij niet zeggen dat bezuinigingen uitblijven. ‘We moeten altijd kritisch blijven en het gaat om een fors budget.’ De rector gaat ook bekijken of de regeling meer voor internationale studenten kan betekenen. De raad van bestuur denkt na over manieren om die groep, én de studenten van hogeschool Van Hall Larenstein Wageningen meer bij het studentenleven te betrekken.
Of een eventuele verruiming van de regeling voor die groepen uit het huidige budget moet komen, wilde hij niet zeggen. ‘Maar de bekostiging op hogescholen is krap. Nevenactiviteiten worden minder gecompenseerd’, aldus de rector, die het een nuttige avond vond. ‘Het doet me goed als studenten zo samen debatteren.’