Nieuws - 18 november 2009

Rector gaat na protest tenure track herzien

Onvoldoende duidelijkheid over consequenties. Tientallen onderzoekers tekenen petitie.

Rector magnficus Martin Kropff wil een pas op de plaats maken bij de invoering van tenure track voor het zittend personeel van de universiteit. ‘Er is onvoldoende duidelijkheid over de consequenties van het loopbaanbeleid’, stelde hij op 17 november in een verklaring. ‘De vragen die dat oproept geven aanleiding om het vraagstuk eens even rustig te bespreken met de directeuren van de kenniseenheden en de onderzoekscholen. We maken dus een pas op de plaats met betrekking tot de gevolgen van tenure track voor het zittend personeel.’
Zijn verklaring volgt op groeiende onrust bij de leerstoelgroepen. Bij het Centrum Ecosystemen is een protestactie gestart tegen het nieuwe loopbaanbeleid van Wageningen Universiteit, het tenure-track-systeem. In een protestbrief beklagen de initiatiefnemers zich over de hoge kwaliteitseisen voor wetenschappelijke stafleden. Naast nieuwe personeelsleden moet ook zittend personeel aan de strenge criteria voldoen. Dat tast de onderwijskwaliteit en het functioneren van de leerstoelgroepen aan, stellen ze.
 
PETITIE
‘Het leeft enorm’, zegt initiatiefnemer dr. Fred de Boer van de leerstoelgroep Resource Ecology. In korte tijd hebben vele tientallen onderzoekers bij het departement Omgevingswetenschappen de petitie ondertekend. Reacties van onderzoekers van andere kenniseenheden druppelen nu binnen.
Het merendeel van de wetenschappelijke staf bij Omgevingswetenschappen voldoet niet aan de nieuwe criteria, ook de personeelsleden niet die drie maanden geleden als goed of excellent werden beoordeeld door de internationale visitatiecommissie. Ook bij de Plant Sciences Group voldoet het merendeel van de stafleden niet aan de criteria, stelt secretaris Theo Jetten van de onderzoekschool Production Ecology and Resource Conservation (PE&RC).
 
DEFAITISME
Menig hoogleraar is kritisch over de invoering van Tenure Track voor zittend personeel. ‘Als tweederde van de staf niet aan de eisen voldoet, dan stimuleer je geen kwaliteit, dan krijg je defaitisme’, zegt prof. dr. Herbert Prins, voorzitter van PE&RC. En bestuurlid prof. dr. Tiny van Boekel van de voedingsschool VLAG concludeert: ‘Het gevaar bij Tenure Track is dat mensen alleen nog voor zichzelf gaan. We moeten het beleid flexibel hanteren, zodat we evenwichtig samengestelde leerstoelgroepen houden.’
Voorzitter prof. dr. Ton Bisseling van de onderzoekschool Experimental Plant Sciences omarmt de strenge criteria om jonge talenten op te leiden tot hoogleraar. ‘Het merendeel van onze mensen voldoet aan de aanvangscriteria.’ Ook hij pleit voor maatwerk en overleg om de kwaliteit te verbeteren.