Nieuws - 26 februari 2015

Rector Martin Kropff vertrekt

tekst:
Koen Guiking

Rector magnificus Martin Kropff wordt per 1 juni directeur-generaal van het internationale onderzoekscentrum CIMMYT in Mexico. Hij treedt dan terug als lid van de raad van bestuur van Wageningen UR en als rector magnificus van de universiteit.

CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) is een internationaal topinstituut dat zich richt op de verbetering van landbouwsystemen voor mais en tarwe. Het is de grootste van de vijftien landbouwkundig onderzoekscentra die deel uitmaken van het CGIAR, de wereldwijd opererende Consultative Group on International Agricultural Research.

Kropff zit sinds 2005 in de raad van bestuur van Wageningen UR en is als rector magnificus verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en studentenzaken. Op 1 januari 2013 trad hij al toe tot het bestuur van CGIAR. Die functie combineert hij met zijn baan bij Wageningen UR. Kropff heeft een langere geschiedenis bij CGIAR. In de jaren ‘90 van de vorige eeuw werkte hij bij het International Rice Research Institute (IRRI) van CGIAR.

De Raad van Toezicht van Wageningen UR zal op korte termijn de opvolgingsprocedure starten.