News - September 30, 2016

Rector Magnificus appeals to student societies to stop initiation rituals

Arthur Mol, rector magnificus of Wageningen University & Research, appeals to the Wageningen student societies to stop the initiation rituals. He states that better ways exist to create a bond within a group.

Photo: Guy Ackermans

Mol responds to the controversy that arose over the initiation ritual scandal in the student society Vindicat from Groningen.

According to Mol, initiations are not of this age. He says that better ways to create group bonding exist, ways without humiliation, verbal aggression, or possible danger. He realises that he has no means of leverage and therefore sees this as a moral appeal. Student societies determine their own rules, but according to Mol, that is precisely why they have the responsibility to take a critical look at traditions and customs, and to treat their new members with respect.

Violent initiation ritual
Wageningen University & Research never had to deal with problems due to violent initiation rituals, says Simon Vink, spokesperson of the Executive Board. ‘Once in a while, we receive complaints from parents or outsiders who saw something.’ Vink says that complaints are always taken very seriously and are always discussed with the societies. This year, two complaints were made about one incident. These complaints were discussed with the society. No further statements are made on that account, as the complainer does not want to be made public. It was made clear to the society concerned that another complaint on the initiation would result in consequences, says Vink. What these consequences would be is unclear as of yet.

Earlier today, the University of Groningen (RUG), Hanze University of Applied Sciences and the Groningen municipality announced that they want to put an end to initiation rituals. According to them, the time has come for a change in culture. The decision follows a number of recent scandals in which student society Vindicat was involved. One of these was in regard of a prospective member suffering cerebral injuries during the initiation. A ‘banga list’ was also making the rounds; the list contained photos, addresses and telephone numbers of 23 female members whose performances in bed were rated using a star system.

Nationwide criticism
Even on a national level, the initiation rituals are increasingly criticised. Yesterday, the Dutch Labour Party (PvdA) asked questions in parliament on the subject of the prospective member who suffered cerebral injuries. Minister Bussemaker expressed her aversion to Dutch newspaper NRC Handelsblad, as did several former female members. The Landelijke Kamer van Verenigingen (‘National Chamber of Societies’) was ‘heavily shocked’ and ‘distantiates itself from all forms of violence’. Together with the members, the board wants to look at additional measures that would make the introduction time ‘even safer’.

It is not the first time there is a fuss about initiation rituals. In 2002, Utrecht University deprived the board members of student society Veritas of their compensation for board activities. During the initiation, the freshmen were not allowed to drink nor go to the toilet. Further investigation revealed that the society had not adhered to the protocol for introductions.

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 43 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 15

 • Antilochus

  Sowieso kan men beter stoppen met studentenverenigingen. Veelal kinderachtig gedoe. Beter om ze allemaal af te schaffen zodat al die oude conservatieve tradities kunnen uitsterven. Dan kun je in de toekomst kijken of je een studentenvereniging die wel in de 21ste eeuw past kunt beginnen.

 • opvallend

  Opvallend, die agressieve en denigrerende reacties van (kennelijke) corpsleden. We zijn trots op jullie, jongens! Maar iedereen die regelmatig over de Generaal Foulkesweg komt, zoals ik, kan met eigen ogen zien hoe de ontgroening (sorry, introductie) bij Ceres verloopt als de eerstejaars naar buiten worden gedirigeerd om op het grasveld of op straat door ouderejaars te worden ontgroend (pardon, geïntroduceerd). Van enig respect is daarbij geen sprake. (Wat er binnen gebeurt daar heeft niemand zicht op.) Alleen al daarom heeft Arthur Mol gelijk dat hij dit aankaart.
  De "bemoei-je-er-niet-mee reacties" spreken voor zich. En besturen van studentencorpsen ontkennen altijd dat er iets mis is, totdat onverhoopt de waarheid naar buiten komt. Geen enkele reden om te denken dat dat hier in Wageningen anders is.

  • Kanon

   @opvallend

   Ben erg benieuwd welke respectloze taferelen u dan wel niet aanschouwd heeft tijdens uw expedities over de Generaal Foulkesweg.

   Daarnaast draait één en ander om. U weet niet wat er zich binnen afspeelt, gaat er gemakshalve vanuit dat er van alles mis is en verantwoordt daarmee de zinloze reactie van de rector. Zinloos, omdat er wel degelijk een verschil zit in "ontgroenen" en "introductie". Wellicht kunt u zich niet inleven in het plezier, de ontwikkeling en gedrag dat studenten zich binnen de sociëteit eigen maken - prima, u hoeft er ook niet bij. Ikzelf heb een hekel aan voetbal en zit precies om die reden ook niet bij een voetbalvereniging - ik blij, voetbalvereniging bij, iedereen blij.

   Deze rector had de studentenverenigingen ook op kunnen roepen de eerstejaars niet meer kaal te scheren tijdens de groentijd. Dat dit jaren geleden al afgeschaft is wordt over het hoofd gezien.

  • Kanon

   @opvallend

   Ben erg benieuwd welke respectloze taferelen u dan wel niet aanschouwd heeft tijdens uw expedities over de Generaal Foulkesweg.

   Daarnaast draait één en ander om. U weet niet wat er zich binnen afspeelt, gaat er gemakshalve vanuit dat er van alles mis is en verantwoordt daarmee de zinloze reactie van de rector. Zinloos, omdat er wel degelijk een verschil zit in "ontgroenen" en "introductie". Wellicht kunt u zich niet inleven in het plezier, de ontwikkeling en gedrag dat studenten zich binnen de sociëteit eigen maken - prima, u hoeft er ook niet bij. Ikzelf heb een hekel aan voetbal en zit precies om die reden ook niet bij een voetbalvereniging - ik blij, voetbalvereniging bij, iedereen blij.

   Deze rector had de studentenverenigingen ook op kunnen roepen de eerstejaars niet meer kaal te scheren tijdens de groentijd. Dat dit jaren geleden al afgeschaft is wordt over het hoofd gezien.

 • Piet is er Niet

  Storm in een glas water zolang deze rector beseft dat hij geen pressiemiddelen heeft. De studentenverenigingen zijn er al heel erg lang, en zullen nog wel een tijdje voortbestaan. Hoe ze nu doen is niet hoe ze vroeger deden, en waarschijnlijk ook niet hoe het in de toekomst zal gaan.
  De universiteit verandert ontzettend snel, wees blij dat er organisaties zijn die proberen een zeker karakter te behouden, een herinnering aan vroeger en een verbinding met alumni.
  Mensen die zeggen dat bepaalde dingen niet meer "van deze tijd zijn" kan ik al moeilijk serieus nemen. Alsof alles van deze tijd per definitie beter is! Massa-surveillance, fundamentalistisch terreur, slecht opgevoede jeugd, allemaal van deze tijd. Bij (fatsoenlijke) studentenverenigingen wordt je nog verteld je smartphone thuis te laten, je religieuze opvattingen bij de drempel te parkeren en je grote bek als eerstejaars eens dicht te drukken. Zo hoort het.
  Op zich ben ik het echter wel met de rector eens, er zou eens kritisch naar tradities en gewoontes gekeken kunnen worden. Het mag inderdaad respectvoller. Eerlijkheid is de hoogste vorm van respect, en we mogen tegen eerstejaars best eerlijk zijn: je komt nog maar net kijken en je stelt nog geen flikker voor. Dat is ze namelijk nog nooit verteld.

 • Koningsjaar

  haha, briljante foto. Ik sta er zelf op. Was hilarisch. Zeer leerzame introductietijd gehad en nu, 16 jaar later, nog steeds dierbare vrienden aan overgehouden. Zonder de studie-en studentenvereningingen zou niemand naar Wageningen komen. In mijn jaar kan ik me herinneren dat iemand door zijn eigen schuld enkel had verstuikt tijdens het feesten. Oh nee, een incident tijdens de introductietijd! Diegene kreeg zo'n voorkeursbehandeling qua zorg dat spontaan meer deelnemers met kwaaltjes kwamen, die overigens erg serieus werden genomen door de altijd aanwezige EHBO. Kan menig voetbalclub nog wat van leren. Bij de studieverenigingen waren de eerstejaarsweekenden ook niet mis overigens.
  Kortom, hou op met micromanagen en laat de verenigingen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Het zijn allen volwassen mensen die al 100+ jaar hebben bewezen deze verantwoording aan te kunnen. Het zou de rector sieren om trots te zijn op al deze verenigingen die zo'n belangrijke bijdrage leveren aan het succes van 'wageningen'.

 • Gerben

  Ha, fijne genuanceerde feedback. Ik ben blij te merken dat het verenigingsleven onze studenten zo goed helpt om hun academische kwaliteiten te ontwikkelen. En zoals dat hoort wordt dat in onderstaande reacties met gloedvolle en elegante betogen onderbouwd. Echt, deze spreekwoordelijke juweeltjes maken dat ik trots ben hier te hebben gestudeerd.

  Dank ook aan onze rector en Simon Vink (i.e. de huidige Nestor uit de RvB) voor de geschrokken reacties op Groningse misstanden die hier in Wageningen het dialoog openbreken. Het mag duidelijk zijn dat een open gesprek in ieders belang is. Waarborgen van de veiligheid is niet moeilijk, maar wel geruststellend. De vraag is: moet er meer worden ondernomen, of is er vooral sprake van onduidelijkheid?

  Naar ik begreep heeft i.i.g. het bestuur van Ceres alvast aangegeven een open gesprek te verwwelkomen.

 • Niek

  Het is jammer dat de studentenverenigingen hier onnodig in een kwaad daglicht worden gezet. De oproep van de rector om te stoppen met ontgroeningen lijkt erop te duiden dat de Wageningse Studentenverenigingen momenteel op het verkeerde pad zitten.
  Naar mijn inzien zijn de Wageningense Studentenverenigingen juist een goed voorbeeld hoe de ontgroening/introductietijd aangepakt kan worden. Een strikt beleid op gebied van alcohol gebruik, hoeveelheid slaap en EHBO zijn voorbeelden van goede afspraken tussen de universiteit en de studentenverenigingen.
  Het is een gemiste kans van de rector om hier een woord van trots over uit te spreken over de huidige samenwerking tussen de universiteit en de studentenverenigingen. Echter kiest hij ervoor zich negatief uit over studentenverenigingen via de media. Als hij kritiek heeft op het huidige beleid, zou het hem sieren om in gesprek te gaan met de verenigingen in plaats van de media te voeden.

 • simon vink

  De rector heeft niet gezegd dat er grote misstanden zijn zoals in Groningen. Gelukkig maar. Dat laat onverlet dat ook in Wageningen tijdens de verenigingsintroductie soms niet respectvol met eerstejaars wordt omgegaan en daar daarover van ouders en omwonenden klachten worden ingediend. Ook zeer recent nog. Begrijpelijke klachten. De oproep van de rector is om je als vereniging daar rekenschap van te geven. Niet meer en niet minder. Een aantal reacties hier getuigen noch van enige innerlijke beschaving, noch van verantwoordelijkheidsbesef. Gelukkig verlopen de contacten met de besturen van de verenigingen op een constructievere manier.

  • Pieter

   Beste meneer Vink,

   In een academisch milieu zou je mogen verwachten dat de rector magnificus zich niet in populistische bewoordingen zou uitlaten. Zijn keuze om op het nieuws te duiken met als enige doel om in de media te komen, is goedkoop. De WUR is hartstikke op de hoogte dat er geen ontgroeningen in Wageningen zijn, maar introductietijden. Om dan toch voor de woordkeuze ontgroening te gaan geeft al snel de toon weer waarmee meneer Mol blijkbaar de goedwillende actieve student wil bestrijden. Populistisch!

   Wageningen is het toonbeeld van een keurige introductietijd. Daarnaast staan de studentenverenigingen bekend om hun constructieve bijdrage. Er zijn geen grote incidenten geweest in Wageningen. Niet vorig jaar, niet dit jaar, niet in de laatste vijftig jaar. Helaas wordt in plaats van dat te prijzen er bij de eerste de beste mogelijkheid een vinger geheven. Aanleiding? Iets heel ver weg van Wageningen.

   Wellicht dat de heer Mol eens moet ophouden met het actief studentje pesten. Met de belachelijke maatregelen van avondcolleges en deze rare veeg uit de pan richting de studentenverenigingen lijkt hij hard op weg naar maar één doel: Wageningen ongelooflijk saai, niet boeiend en een boerengat te laten zijn. Wellicht dat dat de bedoeling is. Persoonlijk denk ik dat de heer Mol alle studentenverenigingen op zijn blote knieën mag bedanken dat zij al meer dan 100 jaar studenten vermaak en een ander soort, maar niet minder leerzame, omgeving bieden. Het lijkt mij toch niet de bedoeling van de heer Mol om deze fantastisch coöperatieve studenten zo ongelooflijk in een verdom hoekje neer te zetten. En dat is precies wat hij met deze onnodige opmerking doet.

 • Lisa

  Wat een reacties. Het is toch prima dat Mol een morele oproep doet om geen ontgroeningen te doen a la Groningen? Hij dreigt niet met korten van de geldstromen of strenge controles oid...

  Wees blij dat je een rector treft die gewoon een mening klaar heeft wanneer er een journalist voor zijn neus staat ipv 'geen commentaar'.


  • Kees

   Maar er worden al niet ontgroeningen gedaan a la Groningen, dus een dergerlijk statement is echt totaal overbodig.

 • Liberté toujours

  Beste Rector,

  Vanwaar deze oproep tot het stoppen met ontgroenen? De Wageningse studentenverenigingen kennen al jaren geen ontgroeningen meer. De univsersiteit en verenigingen weten dit toch van mekaar? Het woord 'kampvuur' ipv 'zoemen' is haast in Wageningen uitgevonden.

  En dan toch nog deze oproep? Dit riekt of naar notoir populisme of naar een minderwaardigheidscomplex van de RvB: Wageningen telt heus wel mee als universiteitsstad.

 • Man man man

  Wat een extreem laffe uitspraak van Mol. "Goh, er is 1 specifieke vereniging een paar honderd kilometer van Wageningen in opspraak, laat ik ook eens even heel stoer goedkoop punten scoren". Nou nou, gedurfd hoor Mol. Niet gehinderd door ook maar de minste kennis van zaken, historie en tradities van deze Wageningse verenigingen - laat staan hun vele verdiensten voor de stad, gemeenschap en universiteit - probeert hij ook eens een beetje aandacht te trekken.

  Dit zijn echt rector-onwaardige uitspraken van een slapjanus die hier even zeer gratuit de grote verenigingen die Wageningen nog van enige kleur voorzien een veeg uit de pan geeft. Dit zijn de verenigingen die al 100+ jaar bestaan en waar nooit ook maar één incident heeft plaatsgevonden zoals bij Vindicat al een paar keer in de afgelopen maand. En daar gaat Mol nu een beetje gaaf tegen lopen doen.

  De besturen van de grote verenigingen raad ik dan ook aan Mol even een jaartje niet op hun borrels uit te nodigen. Laat 'm maar eens even nadenken over z'n oliedomme uitspraken en deze nuanceren zodra hij zich gerealiseerd heeft dat ze nergens op slaan.

  • Buurman

   Chapeau!


Re:act