Nieuws - 1 januari 1970

Rectificaties

Rectificaties

Rectificaties

Ir Carolien Ketelaar promoveert niet aan de Universiteit Utrecht, zoals in Wb 19 stond, maar aan de Landbouwuniversiteit. Haar promotor, prof. Noordhuizen, is weliswaar een Utrechtse hoogleraar, maar ze promoveert in Wageningen

In Wb 18 is een fout geslopen in de tabel waarin de milieu-effecten en opbrengsten van de Minderhoudhoeve en De Marke zijn vergeleken. De Minderhoudhoeve heeft geen fosfaatoverschot van dertig kilo per jaar, maar juist een fosfaattekort van veertien kilo. De Minderhoudhoeve strooit al drie jaar geen fosforhoudende kunstmest meer

Filip Haas, Toegepaste filosofie