Nieuws - 21 juni 2007

Rectificatie chemieprijzen

In het artikel ‘NWO-subsidies voor chemici’ (Resource 34, pagina 4) staan enkele begunstigden van vorig jaar genoemd, in plaats van de winnaars van dit jaar. Dat komt doordat bij de samenstelling van het bericht een verouderde link op de NWO-website is gebruikt. Prof. Fons Stams, prof. Ton Visser en dr. Ton Marcelis ontvingen hun subsidie al in 2006. Organisch chemicus dr. Maurice Franssen is wel een van de nieuwe winnaars, evenals de niet in het bericht genoemde biochemicus dr. Carlo van Mierlo en fysisch chemicus prof. Martien Cohen Stuart. Zij krijgen 225 duizend euro voor excellent en risicovol onderzoek naar respectievelijk vouwende eiwitten en de stabiliteit van platte colloïden.